Verwarring rond milieuzones

Verwarring rond milieuzones

15 december 2016

In Nederland zijn er tot nu toe 13 gemeenten die een milieuzone hebben ingesteld. Dit betekent dat je voor een vrachtauto een ontheffing nodig hebt om in de zone te mogen komen. Er zijn ook gemeenten die de zone hebben...

Dijken krijgen nieuwe normen

Dijken krijgen nieuwe normen

12 december 2016

Op 1 januari 2017 komen er nieuwe normen voor dijken. Vooral in het rivierengebied gaat dit extra werk opleveren. Daar zullen waarschijnlijk een heel aantal dijken versterkt moeten worden. Overstromingskans Met de nieuwe normen in de hand worden straks alle...

Nieuwe regels ProRail voor werken bij een spoor

Nieuwe regels ProRail voor werken bij een spoor

08 december 2016

Op 1 oktober 2016 is de nieuwe Spoorwegwet in werking getreden. Volgens de nieuwe wet kun je soms bouwen in de buurt van een hoofdspoorweg zonder vergunning van ProRail. In plaats van de vergunning moet je vaak wel een melding...

Schadeherstel Groningen sneller mogelijk

Schadeherstel Groningen sneller mogelijk

05 december 2016

Schadeherstel van panden in Groningen is sinds het najaar van 2016 gelukkig sneller mogelijk. Daarvoor kon dit erg lang duren. In het aardbevingsgebied geldt namelijk sinds juli 2016 een sloopverbod. De provincie heeft dat geregeld om karakteristieke panden te beschermen....

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

01 december 2016

Najaar 2016 heeft de provincie Utrecht een nieuwe Landschapsverordening vastgesteld, die de oude versie uit 2011 vervangt. In de nieuwe verordening heeft de provincie de criteria voor het verstoren van beschermde kleine landschapselementen, zoals houtwallen en bomensingels, aangescherpt. Op een aantal...

Wanneer sprake van geluidshinder bij bouwprojecten?

Wanneer sprake van geluidshinder bij bouwprojecten?

28 november 2016

Het komt vaak voor dat bouwwerkzaamheden (veel en hard) geluid en trillingen produceren. Maar wanneer is geluid hinderlijk? En hoe zit dat met trillingen? Wanneer heb je daarvoor een ontheffing nodig? Het komt vaak voor dat je bij een bouwproject (veel en...

Vraag op tijd je kapvergunning aan!

Vraag op tijd je kapvergunning aan!

21 november 2016

Heb je komend voorjaar een bouwproject waarvoor eerst een boom moet wijken? Vraag dan uiterlijk 5 december een kapvergunning aan. Anders kan je project maar zo tot half juli stil liggen. Termijnen bij een omgevingsvergunning kappen Je kent het wel. Je...

Strengere regels voor asbestverwijdering

Strengere regels voor asbestverwijdering

14 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 gelden strengere regels bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij veel asbestvezels vrijkomen. Voor blootstelling aan amfibole asbestvezels op de werkplek geldt een verlaagde grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter. Ook de risicoklassen zijn gewijzigd.  Grenswaarden...

Waterschappen versoepelen regels

Waterschappen versoepelen regels

10 november 2016

Sinds zomer 2016 heeft Hollands Noorderkwartier de regels versoepeld voor het aanleggen van kabels en leidingen langs een waterkering. Deze activiteit is niet meer per definitie vergunningplichtig. Ook in Brabant hebben de waterschappen de regels versoepeld. Sommige werkzaamheden zijn nu vergunningvrij. ...

Vergunningvrije aanpassing aan monumenten

Vergunningvrije aanpassing aan monumenten

09 november 2016

Veel gemeenten hebben een nieuwe Erfgoedverordening. Normaal onderhoud en inpandige wijzigingen aan gemeentelijke monumenten zijn nu vergunningvrij. En er is een andere bescherming van archeologische waarden van kracht. In juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, ter vervanging van de Monumentenwet...

1 18 19 20