Geodata Waterschap Vallei en Veluwe en Wetterskip Fryslân beschikbaar

Geodata Waterschap Vallei en Veluwe en Wetterskip Fryslân beschikbaar

14 februari 2017

Vanaf januari 2017 ontsluit de Geodan Vergunningchecker de geodata van Wetterskip Fryslân en Waterschap Vallei & Veluwe. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk bij het aanvragen van een vergunning bij deze waterschappen. Veel vragen worden nu automatisch voor je beantwoord.  Minder uitzoekwerk...

Vijf manieren van handhaving door de gemeente

Vijf manieren van handhaving door de gemeente

14 februari 2017

De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden bij overtreding van wetten en regels door burgers of bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer je zonder vergunning aan het bouwen bent. Wat kun je verwachten als je een overtreding begaat? Vijf manieren van handhaving.  Voor...

Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning

Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning

13 februari 2017

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan vertraging oplopen door het aantekenen van bezwaar of het indienen van een zienswijze. Hoe groot is de kans hierop? Wie mag bezwaar maken? In principe duurt de afhandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 8 weken...

Bijhouden wijzigingen in verordeningen hele opgave?

Bijhouden wijzigingen in verordeningen hele opgave?

13 februari 2017

Er verandert veel in wet- en regelgeving. Zo zijn bijvoorbeeld in de maand januari (2017) al ruim 60 verordeningen, keuren en algemene regels gewijzigd. Uitgaan van verouderde informatie kan grote gevolgen hebben voor de vergunningeninventarisatie van een project. Vandaar dat het...

Overgang naar omgevingsplan in de praktijk

Overgang naar omgevingsplan in de praktijk

06 februari 2017

Hoe verloopt de overgang naar het omgevingsplan in de praktijk? Dat hangt af van het overgangsrecht bij de Omgevingswet. Zodra de Omgevingswet in werking treedt - waarschijnlijk in 2019 -, hebben gemeenten 10 jaar de tijd om de overstap te maken naar...

Gemeente mag ongebruikte bouwvergunning intrekken

Gemeente mag ongebruikte bouwvergunning intrekken

06 februari 2017

De gemeente mag een verleende omgevingsvergunning bouwen na 26 weken intrekken. Als je een bouwvergunning hebt gekregen, wacht dan niet te lang met de bouwactiviteiten. Anders ben je misschien wel te laat. Na 26 weken intrekken bouwvergunning Het bovenstaande gebeurde een supermarktketen...

Wel of geen verkeersbesluit voor weginrichting?

Wel of geen verkeersbesluit voor weginrichting?

31 januari 2017

Als je wijzigingen aanbrengt in de inrichting van een weg, moet je soms een verkeersbesluit aanvragen. Maar niet altijd. De Raad van State geeft helderheid in een uitspraak van 28 december 2016. Het conflict Een inwoner van de gemeente Venlo zag het...

Nieuw! Bestemmingsplan in de Vergunningchecker

Nieuw! Bestemmingsplan in de Vergunningchecker

22 januari 2017

De Vergunningchecker Pro ontsluit vanaf januari 2017 alle* geldende bestemmingsplannen in Nederland. De check geeft nu ook direct inzicht in welke bestemmingsplannen en -regels er per locatie gelden. Zo heb je sneller een compleet overzicht van de benodigde vergunningen.  Per locatie...

Provinciale vrijstelling voor verstoren beschermde diersoorten

Provinciale vrijstelling voor verstoren beschermde diersoorten

21 januari 2017

De Wet natuurbescherming bepaalt dat het verboden is om beschermde dier- en plantensoorten te doden of verstoren. De provincies kunnen vrijstelling geven van dit verbod. Voor de bouwsector is de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling belangrijk. Nationale soorten In de Flora-...

Nieuwe verordeningen kabels en leidingen van kracht

Nieuwe verordeningen kabels en leidingen van kracht

21 januari 2017

Steeds meer gemeenten maken één verordening waarin een vergunningplicht is opgenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen. In een aantal gemeenten geldt een uitzondering op de vergunningplicht. De uitzondering is vaak van toepassing op spoedeisende werkzaamheden en werkzaamheden van...

1 16 17 18 19 20