Omgevingsplan: wat verandert er?

Omgevingsplan: wat verandert er?

29 december 2016

Met de komst van een omgevingsplan verandert er heel wat! In het omgevingsplan staat alles wat nu in het bestemmingsplan staat + andere zaken die een link hebben met de fysieke leefomgeving. Wat is de fysieke leefomgeving? De fysieke leefomgeving...

Gemeenten mogen afsteken van vuurwerk verbieden

Gemeenten mogen afsteken van vuurwerk verbieden

27 december 2016

De Raad van State heeft beslist dat het afsteken van vuurwerk verboden mag worden door de gemeente Hilversum. Drie beroepsgronden De gemeente had het afsteken van consumentenvuurwerk verboden in het centrumgebied. Een aantal vuurwerkhandelaren had hiertegen beroep ingediend. De Raad...

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

27 december 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Wat betekent dit voor je project? Lopende procedures De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Lopende procedures op grond van die wetten vallen...

Verwarring rond milieuzones

Verwarring rond milieuzones

15 december 2016

In Nederland zijn er tot nu toe 13 gemeenten die een milieuzone hebben ingesteld. Dit betekent dat je voor een vrachtauto een ontheffing nodig hebt om in de zone te mogen komen. Er zijn ook gemeenten die de zone hebben...

Dijken krijgen nieuwe normen

Dijken krijgen nieuwe normen

12 december 2016

Op 1 januari 2017 komen er nieuwe normen voor dijken. Vooral in het rivierengebied gaat dit extra werk opleveren. Daar zullen waarschijnlijk een heel aantal dijken versterkt moeten worden. Overstromingskans Met de nieuwe normen in de hand worden straks alle...

Nieuwe regels ProRail voor werken bij een spoor

Nieuwe regels ProRail voor werken bij een spoor

08 december 2016

Op 1 oktober 2016 is de nieuwe Spoorwegwet in werking getreden. Volgens de nieuwe wet kun je soms bouwen in de buurt van een hoofdspoorweg zonder vergunning van ProRail. In plaats van de vergunning moet je vaak wel een melding...

Schadeherstel Groningen sneller mogelijk

Schadeherstel Groningen sneller mogelijk

05 december 2016

Schadeherstel van panden in Groningen is sinds het najaar van 2016 gelukkig sneller mogelijk. Daarvoor kon dit erg lang duren. In het aardbevingsgebied geldt namelijk sinds juli 2016 een sloopverbod. De provincie heeft dat geregeld om karakteristieke panden te beschermen....

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

01 december 2016

Najaar 2016 heeft de provincie Utrecht een nieuwe Landschapsverordening vastgesteld, die de oude versie uit 2011 vervangt. In de nieuwe verordening heeft de provincie de criteria voor het verstoren van beschermde kleine landschapselementen, zoals houtwallen en bomensingels, aangescherpt. Op een aantal...

Wanneer sprake van geluidshinder bij bouwprojecten?

Wanneer sprake van geluidshinder bij bouwprojecten?

28 november 2016

Het komt vaak voor dat bouwwerkzaamheden (veel en hard) geluid en trillingen produceren. Maar wanneer is geluid hinderlijk? En hoe zit dat met trillingen? Wanneer heb je daarvoor een ontheffing nodig? Het komt vaak voor dat je bij een bouwproject (veel en...

Vraag op tijd je kapvergunning aan!

Vraag op tijd je kapvergunning aan!

21 november 2016

Heb je komend voorjaar een bouwproject waarvoor eerst een boom moet wijken? Vraag dan uiterlijk 5 december een kapvergunning aan. Anders kan je project maar zo tot half juli stil liggen. Termijnen bij een omgevingsvergunning kappen Je kent het wel. Je...

1 16 17 18 19