Nadere voorwaarden bij gebruiksmelding rijksweg A4 onderuit

Nadere voorwaarden bij gebruiksmelding rijksweg A4 onderuit

30 maart 2017

De rechtbank Den Haag heeft 8 maart 2017 een uitspraak gedaan over de geldigheid van nadere voorwaarden bij een gebruiksmelding, in dit geval voor het verdiepte gedeelte van de A4. De uitspraak geeft aan welke soort nadere voorwaarden de gemeente wel...

Het projectplan van de Waterwet – wat moet je weten?

Het projectplan van de Waterwet – wat moet je weten?

28 maart 2017

Als je in opdracht van de waterbeheerder een waterstaatswerk gaat aanleggen of wijzigen, dan moet je beschikken over een projectplan op grond van de Waterwet. Bijvoorbeeld als je een waterkering wilt verleggen of versterken. Meestal is daarvoor geen watervergunning meer nodig. Je...

Hoge boetes en meer toezicht op overtreden regels asbest

Hoge boetes en meer toezicht op overtreden regels asbest

20 maart 2017

Recentelijk zijn hoge boetes opgelegd voor het niet strikt opvolgen van de regels voor het verwijderen van asbest. De regels zijn per 1  januari 2017 strenger geworden en het is duidelijk dat er meer toezicht wordt gehouden.  Toezicht op asbest...

Wat is een ‘houtopstand’ in omgevingsvergunning kappen?

Wat is een ‘houtopstand’ in omgevingsvergunning kappen?

20 maart 2017

De omgevingsvergunning voor kappen gaat niet alleen over het kappen van bomen, daar kunnen ook struiken onder vallen. Vaak is het kapverbod omschreven als het verbod om een houtopstand te kappen. Maar wat is precies een houtopstand? Definities per gemeente anders In de...

Handhaving gemeente: wie krijgt de boete bij een overtreding?

Handhaving gemeente: wie krijgt de boete bij een overtreding?

15 maart 2017

De gemeente heeft verschillende manieren om handhavend op te treden. Maar wie zijn juridisch de overtreders en kunnen een boete opgelegd krijgen? Het antwoord is: iedereen die het in zijn macht heeft de overtreding te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld de...

Afwijken bestemmingsplan maximaal 10 jaar mogelijk

Afwijken bestemmingsplan maximaal 10 jaar mogelijk

13 maart 2017

Wil je tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, dan kan dat sinds 2014 via een eenvoudige procedure. De gemeente mag de tijdelijke afwijkingsvergunning afgeven voor maximaal 10 jaar. En nooit langer. Daarover is nu duidelijkheid gekomen na een uitspraak van de Raad...

Ligplaatsvergunning onvoldoende voor bouw steiger

Ligplaatsvergunning onvoldoende voor bouw steiger

13 maart 2017

Een steiger bouwen voor een boot. Simpel genoeg zou je denken. Totdat je bij het aanvragen van de vergunningen komt. Dan heb je te maken met de gemeente én het waterschap. En die stemmen hun vergunningen niet altijd op elkaar af....

Onttrekkingsvergunning niet nodig voor ombouw verpleeghuis

Onttrekkingsvergunning niet nodig voor ombouw verpleeghuis

07 maart 2017

De Raad van State heeft bepaald dat voor de ombouw van een verpleeghuis naar appartementen geen onttrekkingsvergunning nodig is. De discussie die daaraan vooraf ging, ging over het begrip 'woonruimte'. Kun je ruimtes in een verpleeghuis als woonruimtes aanmerken? Discussie...

Door relativeitsvereiste minder beroep mogelijk

Door relativeitsvereiste minder beroep mogelijk

06 maart 2017

Alleen belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een verleende omgevingsvergunning. Wie belanghebbende is, hebben we in een eerder artikel uiteengezet. De rechter gebruikt echter nog een toets om dat te bepalen: het relativiteitsvereiste. Wat houdt dat in? Wat is het relativiteitsvereiste?...

Kustpact getekend: afspraken voor bouwen in het kustgebied

Kustpact getekend: afspraken voor bouwen in het kustgebied

06 maart 2017

Eind februari 2017 hebben ruim 60 partijen het Kustpact ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over waar je wel en niet mag bouwen langs de Nederlandse kust. Wat gaan we merken van de nieuwe afspraken? Wat houdt het Kustpact in? Het Kustpact is...

1 13 14 15 16 17 19