Brandveiligheidseisen: wat betekent ‘brandwerendheid’?

Brandveiligheidseisen: wat betekent ‘brandwerendheid’?

31 mei 2017

Brandveiligheid van gebouwen is een belangrijke zaak. Logisch dat hier veel regels voor bestaan. Deze regels zijn echter niet altijd makkelijk te doorgronden. Vooral begrippen geven nogal eens verwarring. Wat betekent bijvoorbeeld 'brandwerendheid'? Bouwbesluit De eisen voor veiligheid van gebouwen...

Gunning aanbesteding Rijnland goed gemotiveerd

Gunning aanbesteding Rijnland goed gemotiveerd

14 mei 2017

Dura Vermeer had tegen de gunning van een overheidsopdracht door Hoogheemraadschap van Rijnland beroep ingesteld. Het bedrijf had de opdracht in deze niet-openbare aanbestedingsprocedure verloren en eiste in deze zaak een herbeoordeling. Hoe oordeelde de rechter? De aanbesteding Een aanbesteding is...

Vier redenen tot weigeren van omgevingsvergunning uitrit

Vier redenen tot weigeren van omgevingsvergunning uitrit

13 mei 2017

Wil je een omgevingsvergunning uitrit hebben? Weet dan dat veel gemeenten dezelfde weigeringsgronden gebruiken. De Raad van State heeft in april 2017 aangegeven welke situatie in ieder geval niet tot een weigering van de vergunning kan leiden. In APV staat vergunningsplicht...

Bronbemaling: welke vergunningen heb je nodig?

Bronbemaling: welke vergunningen heb je nodig?

12 mei 2017

Bij het uitvoeren van een bronbemaling of wel bouwputbemaling onttrek je grondwater en loos je dat vervolgens. Daarvoor gelden verschillende verplichtingen. Dit is afhankelijk van omstandigheden zoals de duur en lozingsroute. Wat heb je juridisch nodig om droge voeten te...

Welke voorschriften voor heien mag gemeente in vergunning opnemen?

Welke voorschriften voor heien mag gemeente in vergunning opnemen?

08 mei 2017

In april 2017 oordeelde de Raad van State over de voorschriften voor heien in een bouwvergunning. De aanleiding was een geval van hei-schade aan aangrenzende gebouwen. Welke voorschriften kan de gemeente opnemen in de vergunning om schade in de omgeving te voorkomen?...

Dubbelbestemmingen in een bestemmingsplan: welke gaat voor?

Dubbelbestemmingen in een bestemmingsplan: welke gaat voor?

08 mei 2017

De Raad van State heeft in april 2017 bevestigd dat bij dubbelbestemmingen in een bestemmingsplan de uitleg in het bestemmingsplan zelf bepaalt welke bestemming voorgaat. De aanleiding was de aanleg van een drijvende passantensteiger waarover discussie was welke bestemming voorrang...

Wanneer vergunning nodig voor plaatsen van bouwborden

Wanneer vergunning nodig voor plaatsen van bouwborden

08 mei 2017

Het is vaak niet duidelijk wanneer er wel of geen vergunning nodig is voor het plaatsen van bouwborden bij bouwwerkzaamheden. Daarvoor moet je de rijksregels én de apv's checken. Volgens Wabo is een omgevingvergunning vereist, tenzij.. Op grond van de Wabo...

Woningen splitsen of samenvoegen, welke regels gelden er?

Woningen splitsen of samenvoegen, welke regels gelden er?

24 april 2017

Als je woonruimte wilt onttrekken, omzetten, samenvoegen of splitsen, val je onder de regels van de Huisvestingswet 2014. In deze wet staat dat het verboden is zonder vergunning van de gemeente een woonruimte te wijzigen als deze woonruimte binnen een door...

Voor aanleg paalmatras geen bouwvergunning nodig

Voor aanleg paalmatras geen bouwvergunning nodig

24 april 2017

De Raad van State heeft in haar uitspraak van woensdag 19 april 2017 geoordeeld dat een paalmatras geen bouwwerk is. Dus er is geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig als je een paalmatras gaat aanleggen. Wat was de aanleiding?   De gemeente en bouwbedrijf...

Verschil tussen ‘project’ en ‘andere handeling’ in de Wet natuurbescherming

Verschil tussen ‘project’ en ‘andere handeling’ in de Wet natuurbescherming

18 april 2017

In de Wet natuurbescherming is de vraag of je een project gaat uitvoeren van belang vanwege de uitzondering die geldt voor ‘bestaand gebruik’. Alleen ‘andere handelingen’, die geen project zijn, kunnen onder bestaand gebruik vallen. Voor een project is vrijwel altijd...

1 13 14 15 16 17 20