Verwijder vergunningvrije bouwhekken op tijd!

Verwijder vergunningvrije bouwhekken op tijd!

21 januari 2017

December 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het plaatsen van bouwhekken. Zoals je wellicht weet kun je deze vaak plaatsen zonder omgevingsvergunning bouwen op grond van het Besluit omgevingsrecht. Maar in deze zaak was er wél...

Bouwactiviteiten vaker vergunningvrij in Omgevingswet

Bouwactiviteiten vaker vergunningvrij in Omgevingswet

17 januari 2017

Het Rijk vervangt de vergunning voor bouwactiviteiten in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht door twee aparte vergunningen. Daardoor heb je waarschijnlijk minder vaak een vergunning voor je bouwactiviteit nodig. Splitsing van de vergunning voor bouwactiviteiten Sinds 5 januari 2017 kun je het ontwerp van...

Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming

Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming

17 januari 2017

Werkzaamheden zoals bouw, sloop en kap kunnen een negatief effect hebben op dieren- en plantensoorten. De Wet natuurbescherming is 1-1-2017 in werking getreden. Drie veranderingen in de soortenbescherming ten opzichte van de Flora- en Faunawet op een rij. Verboden beperkt...

Compensatie betalen voor splitsen van woningen

Compensatie betalen voor splitsen van woningen

17 januari 2017

Onlangs hebben we hier een artikel geplaatst over de leges van een vergunning. Maar dat zijn niet de enige kosten waarmee je rekening moet houden. Bij het verlenen van een splitsingsvergunning mag een gemeente compensatie vragen. Dat blijkt uit een uitspraak uit...

Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk

Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk

05 januari 2017

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet is een van de wetten die in deze nieuwe wet is opgegaan. De verandering voor het kappen van bomen lijkt minimaal, maar schijn bedriegt. De veranderingen op...

Gemeenten innen soms ten onrechte leges omgevingsvergunning

Gemeenten innen soms ten onrechte leges omgevingsvergunning

04 januari 2017

Bij een bestemmingsplan ouder dan tien jaar hoef je geen leges te betalen voor je omgevingsvergunning. Wist je dat? Wanneer moet je eigenlijk wel leges betalen? En hoe hoog zijn de leges in de gemeente waar jij wilt bouwen? Verouderde...

Nieuwe regels (ver)bouwen woonboten

Nieuwe regels (ver)bouwen woonboten

04 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 heb je voor het bouwen van een nieuwe woonboot een omgevingsvergunning bouwen nodig. Ook het Bouwbesluit is hierop van toepassing. Voor bestaande woonboten geldt een uitzondering. Achtergrond De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft bepaald dat een woonboot...

Omgevingsplan: wat verandert er?

Omgevingsplan: wat verandert er?

29 december 2016

Met de komst van een omgevingsplan verandert er heel wat! In het omgevingsplan staat alles wat nu in het bestemmingsplan staat + andere zaken die een link hebben met de fysieke leefomgeving. Wat is de fysieke leefomgeving? De fysieke leefomgeving...

Gemeenten mogen afsteken van vuurwerk verbieden

Gemeenten mogen afsteken van vuurwerk verbieden

27 december 2016

De Raad van State heeft beslist dat het afsteken van vuurwerk verboden mag worden door de gemeente Hilversum. Drie beroepsgronden De gemeente had het afsteken van consumentenvuurwerk verboden in het centrumgebied. Een aantal vuurwerkhandelaren had hiertegen beroep ingediend. De Raad...

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

27 december 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Wat betekent dit voor je project? Lopende procedures De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Lopende procedures op grond van die wetten vallen...

1 12 13 14 15