Precariobelasting gedeeltelijk afgeschaft

Precariobelasting gedeeltelijk afgeschaft

19 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is de bevoegdheid van de gemeente, de provincie en het waterschap om precariobelasting te heffen beperkt. Voorheen kregen nutsbedrijven en netwerkbeheerders van sommige gemeenten een aanslag precariobelasting omdat zij op het grondgebied van die gemeente een...

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

11 juli 2017

In de uitspraak van 7 juni 2017 heeft de Raad van State beslist in een geschil over het uitvoeren van heiwerkzaamheden tijdens een bouwstop. Er werd een heipalenfundering aangelegd voor de aanleg van een erfverharding bij sleufsilo's. De initiatiefneemster van...

Een binnenplanse afwijking: reken er niet zomaar op!

Een binnenplanse afwijking: reken er niet zomaar op!

11 juli 2017

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan gaat niet over andere bouwplannen dan waarvoor die afwijkingsvergunning is verleend. In de uitspraak van 24 mei 2017 heeft de Raad van State hier meer duidelijkheid over gegeven. Afwijken van het bestemmingsplan Als...

Reclame plaatsen met of zonder vergunning

Reclame plaatsen met of zonder vergunning

11 juli 2017

Reclame plaatsen is niet het eerste waar je aan denkt bij een bouwproject. Toch kun je ook bij jouw bouwproject te maken krijgen met reclame en heb je hiervoor soms een vergunning nodig. Vaak mag reclame ook vergunningvrij worden geplaatst....

Wijziging regels voor onttrekken grondwater

Wijziging regels voor onttrekken grondwater

11 juli 2017

De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel hebben de Algemene regels voor grondwater gewijzigd. De criteria waarbij je een watervergunning nodig hebt of een melding kunt doen, zijn aangepast. De regels verschillen per gebied. Nieuwe digitale kaart De nieuwe kaart...

Duurzaamheidsinitiatieven krijgen meer ruimte door wettelijke regeling

Duurzaamheidsinitiatieven krijgen meer ruimte door wettelijke regeling

19 juni 2017

In mei 2017 is het wetsvoorstel Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven openbaar gemaakt. Iedereen kan nu zijn mening geven over het wetsvoorstel. Deze wet gaat over het regelen van duurzaamheidsinitiatieven die vanuit de samenleving door burgers, bedrijven en organisaties zijn bedacht. Het gaat...

Een bouwvergunning van rechtswege: hoe zit dat?

Een bouwvergunning van rechtswege: hoe zit dat?

19 juni 2017

De Raad van State heeft in een uitspraak op 7 juni 2017 meer duidelijkheid gegeven over de bouwvergunning van rechtswege. Een eigenaar van een stuk grond was van mening dat een bouwvergunning van rechtswege was ontstaan. De Raad van State...

Wat is een ‘erf’ volgens het Besluit omgevingsrecht

Wat is een ‘erf’ volgens het Besluit omgevingsrecht

19 juni 2017

Begin juni 2017 heeft de Raad van State weer een uitspraak gedaan over het begrip ‘erf’. Bewoners waren van mening dat het bouwen van een zwembad en sauna op hun erf vergunningvrij was. De Raad van State bevestigde dat het...

Eerste Kamer kritisch over standaardtermijn 8 weken voor vergunningaanvraag in Omgevingswet

Eerste Kamer kritisch over standaardtermijn 8 weken voor vergunningaanvraag in Omgevingswet

19 juni 2017

Op dinsdag 30 mei 2017 vond in de Eerste Kamer de behandeling van de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet plaats. In het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht bepaalt de gemeente niet langer welke procedure ze volgt bij de vergunningaanvraag. De reguliere procedure van...

Raad van State adviseert over uitbreiding milieuzones

Raad van State adviseert over uitbreiding milieuzones

31 mei 2017

De Raad van State heeft op 12 mei 2017 een advies uitgebracht over de mogelijkheid om milieuzones uit te breiden. De voorgestelde wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 maakt het gemeenten mogelijk overal milieuzones in te stellen.  Waarom dit advies...

1 12 13 14 15 16 20