Wanneer vergunning nodig voor plaatsen van bouwborden

Wanneer vergunning nodig voor plaatsen van bouwborden

08 mei 2017

Het is vaak niet duidelijk wanneer er wel of geen vergunning nodig is voor het plaatsen van bouwborden bij bouwwerkzaamheden. Daarvoor moet je de rijksregels én de apv's checken. Volgens Wabo is een omgevingvergunning vereist, tenzij.. Op grond van de Wabo...

Woningen splitsen of samenvoegen, welke regels gelden er?

Woningen splitsen of samenvoegen, welke regels gelden er?

24 april 2017

Als je woonruimte wilt onttrekken, omzetten, samenvoegen of splitsen, val je onder de regels van de Huisvestingswet 2014. In deze wet staat dat het verboden is zonder vergunning van de gemeente een woonruimte te wijzigen als deze woonruimte binnen een door...

Voor aanleg paalmatras geen bouwvergunning nodig

Voor aanleg paalmatras geen bouwvergunning nodig

24 april 2017

De Raad van State heeft in haar uitspraak van woensdag 19 april 2017 geoordeeld dat een paalmatras geen bouwwerk is. Dus er is geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig als je een paalmatras gaat aanleggen. Wat was de aanleiding?   De gemeente en bouwbedrijf...

Verschil tussen ‘project’ en ‘andere handeling’ in de Wet natuurbescherming

Verschil tussen ‘project’ en ‘andere handeling’ in de Wet natuurbescherming

18 april 2017

In de Wet natuurbescherming is de vraag of je een project gaat uitvoeren van belang vanwege de uitzondering die geldt voor ‘bestaand gebruik’. Alleen ‘andere handelingen’, die geen project zijn, kunnen onder bestaand gebruik vallen. Voor een project is vrijwel altijd...

Wat is ‘bestaand gebruik’ bij Natura 2000-gebieden?

Wat is ‘bestaand gebruik’ bij Natura 2000-gebieden?

18 april 2017

Als je werkzaamheden gaat uitvoeren in een Natura 2000-gebied die een verstorend of verslechterend effect kunnen hebben op de soorten of natuurlijke habitats, dan heb je een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Als je die vergunning aanvraagt,...

Herplantplicht bosplantsoen in Utrecht onder de loep

Herplantplicht bosplantsoen in Utrecht onder de loep

18 april 2017

Als je iets gaat kappen, moet je vaak ook herplanten. In een rechtszaak van 5 april 2017 verzette een omwonende uit Utrecht zich tegen een verleende omgevingsvergunning kappen. Zijn beroep richtte zich tegen de vorm van herplanting en de termijn...

WIOR-vergunning in Amsterdam voor opbreken weg

WIOR-vergunning in Amsterdam voor opbreken weg

18 april 2017

Als je in Amsterdam de openbare weg gaat openbreken of andere graafwerkzaamheden wilt doen, heb je vaak een WIOR-vergunning nodig. Maar ook als je kabels of leidingen wilt plaatsen of bij bijvoorbeeld de herprofilering van een plantsoen. De WIOR is iets...

Omgevingsvergunning Nieuwe Kerk Delft blijft overeind

Omgevingsvergunning Nieuwe Kerk Delft blijft overeind

18 april 2017

De gemeente Delft mocht een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een ontvangstruimte onder de Nieuwe Kerk in Delft. Dat heeft de Raad van State beslist in haar uitspraak van woensdag 12 april 2017. Wat speelde er? Protest tegen verlenen vergunning De...

Sloopmelding en sloopvergunning: wanneer heb je wat nodig?

Sloopmelding en sloopvergunning: wanneer heb je wat nodig?

05 april 2017

Voor slopen moet je soms een melding doen en soms een vergunning aanvragen. De sloopmelding heeft als doel milieubescherming en gezondheid. De sloopvergunning beschermt de leefbaarheid en cultuurhistorische waarden. In de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt,...

Saneren grond: eerst toestemming van bevoegd gezag nodig

Saneren grond: eerst toestemming van bevoegd gezag nodig

04 april 2017

Bouwen op verontreinigde grond? Niet voordat je een aantal stappen hebt doorlopen om de grond daadwerkelijk te kunnen saneren. Je hebt instemming nodig van de gemeente of de provincie op verschillende momenten in het proces. En er kunnen gebruiksbeperkingen worden...

1 12 13 14 15 16 19