Brandveiligheidseisen: wat is een brandcompartiment?

Brandveiligheidseisen: wat is een brandcompartiment?

19 juli 2017

Brandveiligheidseisen zijn niet zo makkelijk te doorgronden, maar wel van levensbelang. In een vorig artikel hebben we de begrippen 'brandwerendheid' en 'weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)' besproken. Nu bespreken we het begrip '(beschermd) (sub)brandcompartiment' uit het Bouwbesluit. Bouwbesluit De...

Brandveiligheidseisen: wat is branddoorslag en brandoverslag?

Brandveiligheidseisen: wat is branddoorslag en brandoverslag?

19 juli 2017

Brandveiligheidseisen zijn niet zo makkelijk te doorgronden. In een vorig nieuwsitem hebben we het begrip 'brandwerendheid' toegelicht. In dit item bespreken we de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Bouwbesluit Zoals gezegd staan de eisen voor de veiligheid van gebouwen in het Bouwbesluit....

Inpandige veranderingen aan monumenten

Inpandige veranderingen aan monumenten

19 juli 2017

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als je het monument gaat afbreken, opknappen of verplaatsen. Voor inpandige werkzaamheden heb je soms geen vergunning nodig. De Raad van State heeft...

Precariobelasting gedeeltelijk afgeschaft

Precariobelasting gedeeltelijk afgeschaft

19 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is de bevoegdheid van de gemeente, de provincie en het waterschap om precariobelasting te heffen beperkt. Voorheen kregen nutsbedrijven en netwerkbeheerders van sommige gemeenten een aanslag precariobelasting omdat zij op het grondgebied van die gemeente een...

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

11 juli 2017

In de uitspraak van 7 juni 2017 heeft de Raad van State beslist in een geschil over het uitvoeren van heiwerkzaamheden tijdens een bouwstop. Er werd een heipalenfundering aangelegd voor de aanleg van een erfverharding bij sleufsilo's. De initiatiefneemster van...

Een binnenplanse afwijking: reken er niet zomaar op!

Een binnenplanse afwijking: reken er niet zomaar op!

11 juli 2017

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan gaat niet over andere bouwplannen dan waarvoor die afwijkingsvergunning is verleend. In de uitspraak van 24 mei 2017 heeft de Raad van State hier meer duidelijkheid over gegeven. Afwijken van het bestemmingsplan Als...

Reclame plaatsen met of zonder vergunning

Reclame plaatsen met of zonder vergunning

11 juli 2017

Reclame plaatsen is niet het eerste waar je aan denkt bij een bouwproject. Toch kun je ook bij jouw bouwproject te maken krijgen met reclame en heb je hiervoor soms een vergunning nodig. Vaak mag reclame ook vergunningvrij worden geplaatst....

Wijziging regels voor onttrekken grondwater

Wijziging regels voor onttrekken grondwater

11 juli 2017

De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel hebben de Algemene regels voor grondwater gewijzigd. De criteria waarbij je een watervergunning nodig hebt of een melding kunt doen, zijn aangepast. De regels verschillen per gebied. Nieuwe digitale kaart De nieuwe kaart...

Duurzaamheidsinitiatieven krijgen meer ruimte door wettelijke regeling

Duurzaamheidsinitiatieven krijgen meer ruimte door wettelijke regeling

19 juni 2017

In mei 2017 is het wetsvoorstel Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven openbaar gemaakt. Iedereen kan nu zijn mening geven over het wetsvoorstel. Deze wet gaat over het regelen van duurzaamheidsinitiatieven die vanuit de samenleving door burgers, bedrijven en organisaties zijn bedacht. Het gaat...

Een bouwvergunning van rechtswege: hoe zit dat?

Een bouwvergunning van rechtswege: hoe zit dat?

19 juni 2017

De Raad van State heeft in een uitspraak op 7 juni 2017 meer duidelijkheid gegeven over de bouwvergunning van rechtswege. Een eigenaar van een stuk grond was van mening dat een bouwvergunning van rechtswege was ontstaan. De Raad van State...

1 2 3 8