Is een haag een voorwerp?

Is een haag een voorwerp?

15 januari 2018

Op 10 januari 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het plaatsen van een haag in de berm van een weg. Is die haag een voorwerp dat op de weg geplaatst is, in strijd met de regels van...

Beheersverordening onverbindend, wat betekent dat?

Beheersverordening onverbindend, wat betekent dat?

08 januari 2018

De Raad van State deed op woensdag 27 december 2017 uitspraak over de gevolgen van een onverbindende beheersverordening. Wat gebeurt er precies als een deel van een beheersverordening door de rechter onverbindend wordt verklaard? Wat zijn dan de geldende ruimtelijke regels...

Omgevingsvergunning reclamemast van rechtswege?

Omgevingsvergunning reclamemast van rechtswege?

02 januari 2018

De Raad van State heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan over een omgevingsvergunning van rechtswege. Hierbij ging het om de vraag of een reclamemast kon worden aangemerkt als een gebouw en of dit gebouw in overeenstemming is met het...

Drempels Europese aanbestedingen vernieuwd

Drempels Europese aanbestedingen vernieuwd

02 januari 2018

De Europese Commissie heeft op 18 december 2017 nieuwe drempelwaarden vastgesteld voor Europese aanbestedingen. Deze drempelwaarden zullen vanaf 1 januari 2018 voor 2 jaar gelden. Wanneer de kosten van een werk, dienst of levering boven deze drempelwaarden uitkomen, zijn de...

Nieuwe regels voor woonboten

Nieuwe regels voor woonboten

28 december 2017

Als je een nieuwe woonboot of een ander drijvend bouwwerk wilt (ver)bouwen, moet je voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit. Woonboten kunnen vaak niet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit die gelden voor gewone huizen. De wetgever gaat...

Milieuzone voor dieselbestelauto toegestaan!

Milieuzone voor dieselbestelauto toegestaan!

20 december 2017

Gemeenten kunnen een milieuzone instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente kan dan besluiten om bepaalde soorten (vracht)auto's niet toe te staan in een gebied. Op 29 november 2017 oordeelde de rechter over de invoering van een milieuzone voor bestelauto’s...

Bouw van een speelhut vergunningvrij?

Bouw van een speelhut vergunningvrij?

20 december 2017

Eind november heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of voor de bouw van een speelhut terecht geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Er gelden uitzonderingen voor bepaalde bouwwerken in het achtererfgebied, zodat je geen vergunning hoeft aan te...

Verlagen boete voor asbestinventarisatie

Verlagen boete voor asbestinventarisatie

15 december 2017

Als je asbest verwijdert zonder een asbestinventarisatie, dan kan de arbeidsinspectie hiervoor een boete opleggen. Maar als er sprake is van verminderde schuld kan de arbeidsinspectie de boete verlagen. De Raad van State heeft hierover een aantal uitspraken gedaan. Verminderde...

Geluidwal of afvalstoffen?

Geluidwal of afvalstoffen?

15 december 2017

Op woensdag 15 november heeft de Raad van State geoordeeld over het toepassen van grond in een geluidwal, zonder geluidsgevoelige objecten in de buurt. Kun je dit zien als een nuttige toepassing van grond? Het verzoek tot handhaving Stichting Groene...

Waterschap AGV vernieuwt de keur

Waterschap AGV vernieuwt de keur

14 december 2017

In november 2017 zijn de nieuwe keur en het keurbesluit vrijstellingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in werking getreden. Het waterschap anticipeert daarmee op de komst van de Omgevingswet. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wat is de keur? De...

1 2 3 11