Onderlinge afhankelijkheid van vergunningen

Onderlinge afhankelijkheid van vergunningen

20 november 2017

Als je met een vaartuig een ligplaats wilt innemen, heb je vaak een ligplaatsvergunning nodig. Daarnaast kunnen er ook nog andere vergunningen nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de ligplaats. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het gebruik in strijd...

Weigeren vergunning vanwege vaarfunctie?

Weigeren vergunning vanwege vaarfunctie?

10 november 2017

Op woensdag 8 november 2017 oordeelde de Raad van State over de aanvraag van een vergunning voor het dempen van een sloot. De aanvraag voor de vergunning werd door het waterschap geweigerd. Maar is dit wel terecht? Welke belangen moet...

Verkeersbesluit: wie is belanghebbende?

Verkeersbesluit: wie is belanghebbende?

07 november 2017

Om de problemen rondom de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van een bepaalde regio te verbeteren kan de gemeente een verkeersbesluit nemen. De gemeente kan bijvoorbeeld besluiten de inrichting van een weg te wijzigen. Als je het niet eens bent met het...

Voorschriften bij ontheffing Ffw toegestaan

Voorschriften bij ontheffing Ffw toegestaan

17 oktober 2017

Als je een project uit gaat voeren, moet je soms ook rekening houden met de gevolgen voor dier- en plantensoorten. De regels hierover zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming. Het uitgangspunt is dat je geen schade mag toebrengen aan een...

Verbouwing leidt tot verval van rechten

Verbouwing leidt tot verval van rechten

17 oktober 2017

Nieuwe regels kunnen gevolgen hebben voor een bestaande situatie. Zo kan het zijn dat je onder de nieuwe regels ineens een vergunning nodig hebt. Voor dit soort situaties bestaat overgangsrecht. Het overgangsrecht regelt welke regels - de nieuwe of de oude...

MER-plicht bij ontgronden en herinrichten

MER-plicht bij ontgronden en herinrichten

11 oktober 2017

In de zomer van 2017 heeft de Raad van State bepaald dat het herinrichten van een gebied op zichzelf geen activiteit is waarvoor een MER-plicht geldt. Ook niet als de herinrichting is gekoppeld aan een activiteit waarvoor wèl een MER-plicht geldt,...

Afwijken van planregels voor herinrichting gebied?

Afwijken van planregels voor herinrichting gebied?

09 oktober 2017

Op woensdag 4 oktober 2017 oordeelde de Raad van State over de vraag of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats terecht is geweigerd. Volgens de vergunningaanvrager is sprake van een wijziging van niet-ingrijpende aard van...

Schaarse vergunning: gelijke kansen!

Schaarse vergunning: gelijke kansen!

09 oktober 2017

Eind september 2017 heeft de Raad van State bevestigd dat schaarse vergunningen eerlijk moeten worden verdeeld. Een ieder die geïnteresseerd is, moet een gelijke kans worden geboden om de schaarse vergunning in bezit te krijgen. Wat is een schaarse vergunning? Een...

Woonruimte onttrekken: strenge regels!

Woonruimte onttrekken: strenge regels!

25 september 2017

Op 13 september 2017 heeft de Raad van State een hoge boete voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning in stand gelaten. Opgelet dus als je woonruimte gaat verbouwen en verhuren aan toeristen. Ook de Raad van State...

Let op! Je vergunning kan verlopen!

Let op! Je vergunning kan verlopen!

22 september 2017

Stel: Je hebt een vergunning ontvangen na de nodige procedures. Je gaat fijn aan de slag en er gaat heel wat tijd overheen want jouw project is niet binnen een jaar gebeurt. Na een aantal jaar begint het toch te...

1 2 3 10