Een nieuwe vloer, een verandering van de draagconstructie?
13 april 2018

Een nieuwe vloer, een verandering van de draagconstructie?


Op 21 maart 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of het vervangen van een houten vloer door een betonnen vloer een verandering van de draagconstructie is. Het antwoord op deze vraag bepaalt of er een omgevingsvergunning nodig was voor het vervangen van de vloer.

De zaak

De zaak gaat over de verbouwing van een woning in Hilversum. De bewoner van de woning wilde de houten vloer op de begane grond vervangen door een betonnen vloer. De buurman was het niet eens met deze verbouwing en diende bij de gemeente een verzoek in om hiertegen handhavend optreden, omdat hij meende dat voor de verbouwing een omgevingsvergunning vereist was. De gemeente weigerde vervolgens om handhavend op te treden. Het bezwaar van de buurman tegen de weigering werd door de gemeente ongegrond verklaard, waarop hij beroep instelde bij de rechtbank. De rechtbank was het met de gemeente eens en verklaarde het beroep ongegrond. De buurman ging daarom in hoger beroep bij de Raad van State.

De Raad van State

De buurman beweert bij de Raad van State dat er sprake is van een verandering in de draagconstructie van de woning. Daardoor is volgens hem de uitzondering op de vergunningplicht van artikel 3 lid 8 van Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht niet van toepassing. In dit artikel staat dat de verandering van een bouwwerk niet vergunningplichtig is, onder andere wanneer geen verandering van de draagconstructie plaatsvindt. De buurman beweert dat er wel een verandering van de draagconstructie is, waardoor er wel een vergunning vereist is. De vloer is volgens hem een onderdeel van de draagconstructie, omdat een dunne vloer niet geschikt is om bijvoorbeeld personen of meubels te dragen.

De Raad van State oordeelt dat het vervangen van de vloer geen verandering van de draagconstructie is. In het Besluit omgevingsrecht staat geen definitie van het woord ‘draagconstructie’. Daarom moet er aangesloten worden bij de definitie zoals die in de Van Dale staat. Daar is de definitie: “constructie met een dragende functie”. De Raad van State concludeert dat het begrip ‘draagconstructie’ alleen gaat over constructies die het bouwwerk dragen. In dit geval zijn het de draagbalken die het bouwwerk dragen en niet de vloer. Dat de draagbalken door de nieuwe vloer anders belast worden verandert hier niets aan. De bewoner van de woning had dus geen vergunning nodig voor de verbouwing en de buurman had ongelijk.

Doe de check!

Ga jij bouwen en wil je weten welke vergunningen je allemaal nodig hebt? Doe dan de check!