Nieuwe regels voor woonboten
28 december 2017

Nieuwe regels voor woonboten


Als je een nieuwe woonboot of een ander drijvend bouwwerk wilt (ver)bouwen, moet je voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit. Woonboten kunnen vaak niet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit die gelden voor gewone huizen. De wetgever gaat daarom het Bouwbesluit aanpassen. Voor woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, gelden speciale bepalingen of uitzonderingen in het Bouwbesluit.

Aanpassing van het Bouwbesluit

De regels in het huidige Bouwbesluit zijn nog niet aangepast voor woonboten. Voor woonboten is het vaak niet mogelijk om aan de eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Het Bouwbesluit wordt daarom gewijzigd.

Nieuw artikel met uitzonderingen

In de wijziging van het Bouwbesluit is een nieuw artikel opgenomen waarin uitzonderingen staan voor het bouwen van woonboten en andere drijvende bouwwerken. De uitzonderingen gelden voor alle nieuw te bouwen woonboten en drijvende woningen.

Uitzondering voor bruikbaarheidsvoorschriften

Bepaalde bruikbaarheidsvoorschriften zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op het bouwen van een woonboot. Zo hoeft een woonboot niet te voldoen aan de eis dat er een rechtstreeks bereikbare buitenruimte is. Ook hoeft een woonboot geen afsluitbare bergruimte voor fietsen of scooters te hebben.

Uitzondering aansluiting distributienet

In principe is het niet nodig om een woonboot aan te sluiten op het distributienet voor elektriciteit, gas en warmte. Voor het warmtenet kan wel in een gemeentelijke bouwverordening een aansluitplicht staan. Hoewel je in sommige gevallen dus niet verplicht bent om de woonboot aan te sluiten op het warmtenet, kun je natuurlijk wel kiezen voor een aansluiting op het warmtenet.

Voorschriften voor woonboten

Nieuw te bouwen woonboten moeten wel voldoen aan bepaalde veiligheids-, gezondheids- en bruikbaarheidsvoorschriften. Zo moeten er voorzieningen aanwezig zijn zodat personen hoogteverschillen veilig kunnen overbruggen en een voorziening waardoor het vallen van een vloer, trap of hellingbaan zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Ook moeten er een toilet en opstelplaatsen voor een aanrecht, kooktoestel, verwarmingstoestel en warmwatertoestel aanwezig zijn.

Afwijkende afmetingen voor vluchtroutes

Ook gelden er voor woonboten en andere drijvende bouwwerken afwijkende waarden voor een vluchtroute. Zo dient er een vrije hoogte van ten minste 1,7 m en een breedte van 0,5 m te zijn, in plaats van de gebruikelijke hoogte van 2,3 m en breedte van ten minste 0,85 m.

Meestal geen toegankelijkheidsector nodig

In veel gevallen zullen woonboten niet aangemerkt worden als woongebouw. Dit betekent dat er geen verplichting is om een toegankelijkheidsector te hebben. De toegankelijkheidsector is een zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw voor personen met een fysieke functiebeperking. In dit geval gelden er dus geen eisen voor de hellingbaan en de bereikbaarheid.

Geodan Vergunningchecker Pro

Het Bouwbesluit stelt vanaf 1 januari 2018 specifieke eisen aan het (ver)bouwen van een woonboot. Daarnaast heb je voor het innemen van een ligplaats vaak een ligplaatsvergunning nodig en moet je voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Wil je weten welke verplichtingen er nog meer voor jou gelden? Meld je aan voor een proefabonnement op de Vergunningchecker Pro en doe de check!