Nieuwe regels (ver)bouwen woonboten
04 januari 2017

Nieuwe regels (ver)bouwen woonboten


Vanaf 1 januari 2017 heb je voor het bouwen van een nieuwe woonboot een omgevingsvergunning bouwen nodig. Ook het Bouwbesluit is hierop van toepassing. Voor bestaande woonboten geldt een uitzondering.

Achtergrond

De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft bepaald dat een woonboot een bouwwerk is. Doorslaggevend is of de woonboot bedoeld is om ter plaatse als woning te functioneren. Is er sprake van een bouwwerk, dan moet je voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Veel bestaande woonboten zullen niet voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit en zijn in feite illegaal. Daarom past het Rijk de wetgeving aan.

Nieuwe woonboten

Als je een nieuwe woonboot gaat bouwen dan heb je een omgevingsvergunning bouwen nodig. Daarnaast is het ook het Bouwbesluit van toepassing. Ga je van een object op het water het gebruik veranderen en wordt het object daardoor een bouwwerk? Ook dan gelden aangepaste nieuwbouw- en verbouwvoorschriften.

Bestaande woonboten

Bouwbesluit

Woon je al in een woonboot? Dan zijn de technische voorschriften uit het Bouwbesluit voor nieuwbouw, verbouw, de staat en het gebruik van de woonboot niet op jou van toepassing. Ook niet als je de woonboot in de toekomst wilt verbouwen.

Je moet wel voldoen aan de zorgplicht. Dit betekent dat er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid mag zijn als gevolg van de staat en het gebruik van de woonboot.

Omgevingsvergunning

Als je al eerder een vergunning of ontheffing hebt gekregen, gelden deze als een omgevingsvergunning voor bouwen, voor brandveilig gebruik of voor planologisch strijdig gebruik. Je hoeft geen nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen voor bestaande woonboten.

Heb je geen vergunning of ontheffing voor je huidige woonboot? Dan wordt de omgevingsvergunning automatisch verleend. Voor deze bestaande woonboten hoef je dus ook geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Vergunningchecker Pro

Vergeet niet dat je soms ook een ligplaatsvergunning nodig hebt. Wil je weten welke regels er nog meer voor jou gelden? Meld je aan voor een proefabonnement op de Vergunningchecker Pro en doe de check!

Bron: overheid.nl