Natuurwaarde bij de beoordeling van een kapvergunning
30 november 2019

Natuurwaarde bij de beoordeling van een kapvergunning


De gemeente Zaanstad heeft besloten 272 bomen in de Beken en Merenbuurt te kappen en 204 bomen te herplanten in dezelfde buurt. De 68 andere bomen worden in de overige delen van het Kalf en Jagerspad herplant. Dit is nodig omdat de gemeente van plan is om de riolering te vervangen en de wijk te herinrichten. Een omwonende is het niet eens met de verleende kapvergunning. Zij vindt dat door de kap de natuurwaarde van de bomen verloren gaat. Ook is zij van mening dat de bomen beeldbepalend zijn. In zijn uitspraak van 6 november 2019 legt de Raad van State uit waarom de gemeente toch de bomen mag kappen. 

De kapvergunning

In de gemeente Zaanstad is het verboden zonder vergunning bomen, die op de Bomenlijst staan of die zich bevinden op een openbare plaats, te kappen. De kapvergunning kan geweigerd worden als de waarden die genoemd zijn in de APV wordt aangetast. Eén van die waarden is de natuurwaarde van bomen. Volgens de omwonende ziet het begrip natuurwaarde niet alleen op de bescherming van vogels en vleermuizen, maar ook om de waarde van bomen voor hun omgeving en het daarbij behorende ecosysteem. Bovendien verbeteren de bodem de luchtkwaliteit en leveren ze voedsel voor dieren. Om die reden mogen de bomen niet gekapt worden volgens haar.

Oordeel Raad van State

De vraag die de Raad van State in deze zaak probeert te beantwoorden is, wanneer sprake is van een boom die vanwege de natuurwaarde beschermd moet worden. Volgens de Raad van State is de omstandigheid dat de bomen bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit of voedsel leveren voor de dieren niet genoeg om de vergunning te weigeren. Daarnaast is in deze zaak van belang dat de bomen in een stedelijk gebied staan. Het gaat hier niet om de kap van een hele groep bomen en de kap heeft ook geen nadelige gevolgen voor de natuurwaarde van de rest van de groep bomen. Ook vindt de Raad van State dat de gemeente genoeg onderzoek heeft gedaan om vast te kunnen stellen dat ze geen voedsel leveren voor vleermuizen of dat beschermde vogels broeden in de bomen. 

Alleen één boom is behoudenswaardig vanwege de natuurwaarde. Toch kiest de gemeente ervoor om ook die boom te kappen. De Raad van State legt uit dat de gemeente ook dit in alle redelijkheid heeft kunnen beslissen, omdat in dit geval andere belangen zwaarder mochten gelden. De gemeente heeft namelijk het belang van de vervanging van de riolering duidelijk kunnen maken. Dit was nodig om problemen van huishoudens met de rioolaansluiting te voorkomen. Daarnaast heeft de gemeente kunnen bewijzen dat de betreffende kastanjeboom niet lang meer zou leven. Het verplaatsen van de boom zou te hoge kosten met zich meebrengen. 

De Raad van State komt om deze redenen tot de conclusie dat de gemeente goed genoeg heeft kunnen motiveren waarom de kap van de bomen noodzakelijk is. Dus krijgt de gemeente gelijk.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!