Nadeelcompensatie voor warmteleidingen
04 juni 2019

Nadeelcompensatie voor warmteleidingen


De overheid voert veel activiteiten en werken uit die het algemeen belang dienen. Dit kan Rijkswaterstaat zijn, maar bijvoorbeeld ook de gemeente of provincie. Als het algemeen belang wordt gediend, profiteren veel mensen van dat werk. Maar het kan ook voorkomen dat sommige mensen of bedrijven schade oplopen door een klus van de overheid. Dat is meestal financiële schade, zoals inkomstenderving. Het kan zijn dat de overheid deze schade dan moet vergoeden. Dit heet nadeelcompensatie. Er zijn in Nederland verschillende nutsbedrijven, die samen vele kabels en leidingen in de grond hebben liggen. Soms moeten die kabels of leidingen verplaatst worden als de overheid een project uit gaat voeren. Voor het verleggen van kabels en leidingen in de grond van Rijkswaterstaat is een regeling nadeelcompensatie opgesteld. Daarover ging een uitspraak van de Raad van State.

De casus

Nuon heeft warmteleidingen in Amsterdam die van een warmtecentrale naar de Bijlmer lopen. Rijkswaterstaat wilde een tunnel aanleggen, waardoor de leidingen tijdelijk verlegd moesten worden. Hierdoor kon Nuon 4 weken geen warmte aan de Bijlmer leveren. In die tijd heeft Nuon warmteketels geplaatst, zodat de mensen in de Bijlmer geen kou hoefden te lijden. In de regeling voor nadeelcompensatie staat dat de kosten voor het verleggen van een leiding worden vergoed als dat moet van Rijkswaterstaat. Het gaat dan om de kosten voor het ontwerp van het plan en begeleiding daarbij. Daarnaast worden de kosten voor de uitvoering van het verleggen van de kabels vergoed. Materiaalkosten worden in elk geval niet vergoed.

De rechtbank

Het tijdelijk plaatsen van warmteketels was erg duur en Nuon wilde die kosten ook vergoed krijgen. De vraag was of de ketels onder materiaalkosten of onder uitvoeringskosten vallen en of de overheid dus de kosten voor de ketels aan Nuon moest betalen. De rechtbank oordeelde dat het onderscheid niet duidelijk in de regeling nadeelcompensatie staat. Rijkswaterstaat kon het ook niet duidelijk maken voor de rechter. Daarom gaf de rechtbank Nuon gelijk en zei dat Rijkswaterstaat de kosten voor de warmteketels moest vergoeden.

De Raad van State

Daarna kwam de zaak bij de Raad van State, want Rijkswaterstaat ging in hoger beroep. Rijkswaterstaat zei dat een vergunninghouder van kabels en leidingen die dichtbij een rijkswaterstaatswerk liggen, er altijd rekening mee moet houden dat de kabels of leidingen verlegd moeten worden. Oftewel, het bedrijf dat de kabels daar heeft liggen moet weten dat het risico bestaat. Waterstaatswerken moeten nou eenmaal vaak worden onderhouden of worden aangepast. In de regeling nadeelcompensatie is bepaald dat alleen de kosten die nauw samenhangen met de gedwongen verlegging van de kabels voor een vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast is de hoogte van de materiaalkosten afhankelijk van de keuzes die het nutsbedrijf maakt. Rijkswaterstaat heeft geen invloed op die keuze. De Raad van State gaf Rijkswaterstaat hierin gelijk en oordeelde dat het plaatsen en gebruiken van de warmteketels niet voor vergoeding in aanmerking kwam.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!