Milieuzones en nul-emissiezones
28 februari 2020

Milieuzones en nul-emissiezones


Vanaf 1 januari 2020 is er op landelijk niveau een nieuw systeem voor milieuzones en nul-emissiezones. Gemeenten hebben daarmee de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 een zone in te stellen waar personen- en bedrijfsauto’s met een dieselmotor ouder dan 15 jaar of ouder dan 20 jaar niet in mogen. En vanaf 1 januari 2025 is het mogelijk om een nul-emissiezone in te stellen voor bedrijfs- en vrachtauto’s. Dit alles moet bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee aan de leefbaarheid in vooral de grote steden.

Welke milieuzones zijn er nu in Nederland?

Amsterdam, Arnhem en Utrecht hebben een milieuzone voor dieselauto’s en voor dieselvrachtauto’s. Daarnaast zijn er nog 10 grote gemeenten die een milieuzone hebben voor dieselvrachtauto’s. En verder heeft Amsterdam ook een milieuzone voor autobussen, taxi’s, bromfietsen en snorfietsen. Gemeenten gaan heel verschillend om met de regels in hun milieuzone en ook de bebording is overal anders. Zo wilde Maastricht de Duitse milieusticker verplicht stellen, heeft Arnhem een veel strengere norm ingevoerd dan de rest van het land en heeft Rotterdam inmiddels haar milieuzone voor dieselauto’s weer afgeschaft. Omdat de milieuzones overal anders zijn, hebben weggebruikers deze zones vaak niet goed in beeld. Maar daar komt nu verandering in.

Wat is er veranderd?

De nieuwe landelijke regelgeving geeft gemeenten de mogelijkheid om twee verschillende soorten milieuzones in te stellen:

  • een zone waar personen- en bedrijfsauto’s met een dieselmotor ouder dan 15 jaar (groene zone) niet in mogen
  • een zone waar personen- en bedrijfsauto’s met een dieselmotor ouder dan 20 jaar (gele zone) niet in mogen

De gemeente kiest zelf welke zone het meest geschikt is. De milieuzones gelden niet voor benzine-auto’s, oldtimers, rolstoel voertuigen en kampeerauto’s van bewoners in de milieuzone. Voor vrachtauto’s en bussen hebben gemeenten geen keuzemogelijkheid. Voor deze voertuigen geldt de groene zone (15 jaar). Verder moet iedere gemeente dezelfde verkeersborden gebruiken voor milieuzones zodat deze beter herkenbaar zijn. Het is geen verplichting om een milieuzone in te stellen. Maar als de gemeente dat wel doet, gelden daarvoor deze regels.

Toekomst

De regels worden in de toekomst nog strenger. In 2025 mag de gemeente voor dieselauto’s alleen nog een groene of blauwe zone (niet ouder dan september 2009) instellen. Dat is omdat steeds meer mensen gebruik gaan maken van schonere auto’s. En ook de techniek is dan weer verder ontwikkeld. Voor vrachtwagens en bussen geldt vanaf 2022 de paarse zone (niet ouder dan september 2015). Verder kan de gemeente vanaf 2025 een nul-emissie zone instellen voor bedrijfs- en vrachtauto’s. Dit kan naast of los van een milieuzone. De gemeente beslist zelf of zij deze zone instelt. Alle soorten zones moeten passen in het grotere pakket aan klimaatopgaven dat de gemeente heeft. Een nul-emissiezone is alleen mogelijk voor bedrijfs- en vrachtauto’s. In 2022 wordt opnieuw naar de regelgeving gekeken. Misschien komt er dan ook de mogelijkheid om voor bijvoorbeeld taxi’s, bussen of personenauto’s een nul-emissiezone in te stellen.

 

Doe de check!

Wil je weten of jij te maken hebt met een milieuzone in jouw gebied? Doe dan de check!