Milieuzone voor dieselbestelauto toegestaan!
20 december 2017

Milieuzone voor dieselbestelauto toegestaan!


Gemeenten kunnen een milieuzone instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente kan dan besluiten om bepaalde soorten (vracht)auto’s niet toe te staan in een gebied. Op 29 november 2017 oordeelde de rechter over de invoering van een milieuzone voor bestelauto’s in Amsterdam. 

Milieuzone voor dieselbestelauto’s

De gemeente Amsterdam heeft een verkeersbesluit genomen. Per 1 januari 2017 is voor dieselbestelauto’s met een datum eerste toelating op de weg van 1999 of ouder een milieuzone ingevoerd. De zone geldt voor het gebied binnen de ring van de A10 en ten zuiden van het IJ. Voor vrachtverkeer gold al een milieuzone voor dit gebied.

De gemeente heeft het verkeersbord geplaatst met daaronder een onderbord en een zone-aanduiding. Volgens de rechter mag de gemeente verkeersborden plaatsen met het doel om toelating tot een milieuzone te regelen. Ook vindt de rechter de combinatie van het verkeersbord, het onderbord en de zone-aanduiding niet onduidelijk of verwarrend.

Noodzaak van het verkeersbesluit?

De gemeente heeft een ruime beoordelingsruimte bij het nemen van een verkeersbesluit. Dit betekent dat de gemeente niet de absolute noodzaak van het verkeersbesluit hoeft aan te tonen. Het verkeersbesluit moet wel een van de belangen dienen die in de wet staan. Bijvoorbeeld het beperken van de gevolgen die het verkeer veroorzaakt voor het milieu. Of het zorgen voor zoveel mogelijk vrijheid van het verkeer. De gemeente moet ook laten zien hoe ze deze belangen heeft meegewogen bij het besluit tot het instellen van de milieuzone.

Verbeteren luchtkwaliteit

Het doel van een milieuzone is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Volgens de rechter maakt het niet uit dat het effect van de milieuzone voor dieselbestelauto’s maar heel klein is. Naast de milieuzone heeft de gemeente namelijk nog andere maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. Ook maakt het volgens de rechter niet uit dat de gemeente ook andere maatregelen had kunnen nemen in plaats van het instellen van zo’n milieuzone. Bij de beslissing van de gemeente om een milieuzone in te stellen kunnen ook politieke of bestuurlijke inzichten een rol spelen. Het is niet de taak van de rechter om waarde of maatschappelijke gewicht aan de belangen toe te kennen. Dat is een taak van het bestuur.

Vergunningchecker Pro

Naast Amsterdam is ook in Utrecht en Rotterdam een milieuzone voor bestelauto’s.  Als je met een vrachtauto, bestelauto of personenauto die niet aan de milieu-eisen voldoet een milieuzone wilt binnenrijden, kun je een ontheffing aanvragen. Doe de check en je weet direct of je een ontheffing nodig hebt.