Milieuzone Amsterdam houdt stand
05 maart 2019

Milieuzone Amsterdam houdt stand


Een goede luchtkwaliteit staat hoog op de agenda. Dat blijkt opnieuw uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter op 23 januari 2019. In die uitspraak bevestigt de rechter dat de regels van Amsterdam over de milieuzone erg belangrijk zijn. Als je de milieuzone van Amsterdam in wilt, zorg dan dat je strikt aan de regels voldoet. Iedereen is immers gebaat bij een gezonde lucht.

Achtergrond milieuzone

De gemeente Amsterdam heeft sinds 2008 een milieuzone. Begin 2017 breidt de gemeente dit uit met een verkeersbesluit waardoor bepaalde vrachtauto’s en dieselbestelauto’s van vòòr 1 januari 2000 het gebied niet in mogen. In datzelfde jaar stelt de gemeente ook ontheffingenbeleid vast. Op basis van dat beleid kunnen particuliere eigenaren met een bestelvoertuig in bepaalde gevallen een ontheffing krijgen. Een van de mogelijkheden voor ontheffing is een schone motor in het voertuig. Het verkeersbesluit van 2017 maakt deel uit van een groter plan om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. Per 1 januari 2018 is de milieuzone overigens ook van toepassing op brom- en snorfietsen, op dieseltaxi’s en dieselautobussen (touringcars). Het doel van de milieuzone is dat iedereen verantwoordelijk is om bij te dragen aan gezondere lucht.

Belangenafweging verkeersbesluit

De gemeente Amsterdam heeft het verkeersbesluit gebaseerd op een artikel uit de Wegenverkeerswet. Daar staat dat een verkeersbesluit kan dienen om schade voor het milieu door het verkeer te voorkomen of te beperken. Bij zo’n besluit moet de gemeente de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Daarbij heeft de gemeente beleidsvrijheid. De rechter toetst alleen of er een goede balans is tussen de verschillende belangen die aan de orde zijn bij het besluit. Als een verkeersbesluit deel uitmaakt van een groter plan, hoeft het verkeersbesluit op zichzelf niet perse een groot effect te hebben op de luchtkwaliteit. En ook speelt mee dat de effecten van dit soort maatregelen vaak pas later merkbaar zijn.

De casus

Het ging in deze zaak om iemand die met een oldtimer gebruik wil maken van de milieuzone van Amsterdam. De gemeente heeft in het ontheffingenbeleid geen specifieke mogelijkheid opgenomen voor oldtimers. Dit is ook niet nodig omdat het wel mogelijk is om ontheffing te krijgen als je een schone motor in het voertuig plaatst. Om voor zo’n ontheffing in aanmerking te komen, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. Volgens de auto-eigenaar voldeed hij aan de eisen, maar de gemeente Amsterdam was het daar niet mee eens. De rechter heeft de belangenafweging die gemeente daarbij heeft gemaakt, bevestigd. Het algemeen belang om de door het verkeer veroorzaakte gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken weegt zwaarder dan het belang van de auto-eigenaar om met zijn oldtimer gebruik te maken van de milieuzone.

Wat betekent dit in de praktijk?

Wil je met een voertuig gebruik maken van de milieuzone in Amsterdam, zorg dan dat je aan alle eisen voldoet.  Het is niet onmogelijk om met een ouder voertuig gebruik te maken van de milieuzone, maar je moet dan wel aantonen dat sprake is van een voldoende schone motor. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan die inzicht geven in de mogelijkheid om je voertuig milieuvriendelijk te maken. De kosten van zo’n investering wegen ruimschoots op tegen de voordelen. Iedereen is immers gebaat bij een gezonde lucht!

In de Vergunningchecker Pro vind je alle relevante informatie over de verschillende milieuzones die in Nederland zijn ingesteld.

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!