Maximaal bouwvolume in de welstandstoets
16 mei 2019

Maximaal bouwvolume in de welstandstoets


Kan de gemeente het bouwvolume van een woning meenemen in de welstandstoets, als het bestemmingsplan dat volume niet expliciet regelt? Op 10 april 2019 heeft de Raad van State zich uitgesproken over deze vraag.

Aanleiding en voorgeschiedenis

In de tweede helft van 2017 verleende de gemeente Eindhoven twee omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee woningen. De vergunning werd onder andere gebaseerd op het feit dat de woningen voldeden aan de redelijke eisen van welstand. Dit bleek uit een rapport dat tijdens de vergunningsprocedure was opgesteld door de Commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK).

Een belanghebbende vond dat de vergunning niet verleend had mogen worden, omdat de woningen door hun bouwvolume in strijd zouden zijn met de redelijke eisen van welstand. Daarom ging deze belanghebbende in beroep bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat de gemeente het besluit op het rapport van de CRK mocht baseren. De CRK was volgens de rechtbank niet bevoegd om te oordelen over het maximale bouwvolume van de woningen. Deze grootte was namelijk toegestaan volgens het bestemmingsplan. Daarom bleven de vergunningen ook in stand bij de rechtbank.

Raad van State

De gemeente en de belanghebbende zijn het erover eens dat de woningen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. In dat plan wordt het maximale bouwvolume niet genoemd. Volgens de Raad van State moeten de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt als uitgangspunt worden genomen bij de welstandstoets. Daarbij geldt wel dat naarmate er meer verschillende bouwmogelijkheden zijn volgens het bestemmingsplan, er ook meer ruimte is om de vergunning alsnog te weigeren vanwege strijd met de redelijke eisen van welstand. Als het bestemmingsplan de bebouwingsmogelijkheden gedetailleerd aangeeft, dan vormt dit een dwingend gegeven bij de welstandstoets. De vergunning kan dan dus niet in het kader van de welstandstoets geweigerd worden.

In dit geval volgt het maximale bouwvolume voor een groot deel uit de bepalingen in het bestemmingsplan over het bouwvlak, het bebouwingspercentage en de bouw- en goothoogte. Daarom is het bouwvolume volgens de Raad van State impliciet geregeld in het bestemmingsplan. Bij de welstandstoets moet dit impliciete maximale bouwvolume gevolgd worden. Als dat niet zou gebeuren, zou de welstandstoets de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt kunnen beperken en dat is niet de bedoeling. Daarom verwerpt de Raad van State het beroep van de belanghebbende. De vergunning blijft in stand en de woningen kunnen gewoon worden gebouwd.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).