Kwetsbare objecten volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen
29 november 2018

Kwetsbare objecten volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen


Een bedrijf vroeg een omgevingsvergunning aan om in een gebouw een horecagelegenheid te vestigen. De gemeente stelde dat er geen omgevingsvergunning nodig was, omdat de horecaplannen passen binnen het bestemmingplan. Een ander bedrijf was het hier niet mee eens. Een horecagelegenheid is een kwetsbaar object en mag volgens het bestemmingsplan niet op die plek worden gevestigd. De Raad van State oordeelde 21 november 2018 dat er inderdaad sprake was van een kwetsbaar object.

De zaak

Eerder oordeelde de rechtbank al dat er sprake was van een kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De gemeente en het bedrijf waren het niet met de rechtbank eens en stelden dat de gemeente beoordelingsvrijheid heeft om te bepalen of iets een kwetsbaar object is. De gemeente heeft een nadere omschrijving van ”kwetsbaar object” gegeven in het bestemmingsplan, namelijk ”gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn,  waaronder in ieder geval worden begrepen objecten waarbinnen op elk moment meer dan 50 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn (die ieder tevens ten minste 8 uur per etmaal aanwezig zijn)”. Deze invulling is in overeenstemming met het Bevi.

De Raad van State

Volgens de Raad van State volgt uit de nadere omschrijving van de gemeente dat er ook sprake kan zijn van een kwetsbaar object als er niet wordt voldaan aan deze nadere omschrijving. Door de bewoording ‘waartoe in ieder geval behoren’ is de opsomming namelijk niet limitatief. De gemeente rekende het personeel niet mee bij de telling hoeveel mensen er precies per dag aanwezig zouden zijn. Ook ging de gemeente uit van een gemiddelde en gaf zij aan dat niet gedurende tenminste 8 uur per etmaal op elk moment meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig zouden zijn. De Raad van State stelde dat uit het Bevi niet voortvloeit dat het de hele tijd om dezelfde personen moet gaan. De toetsing die de gemeente hanteerde was daarom te beperkt. Er was wel sprake van een kwetsbaar object en dus was er een omgevingsvergunning nodig. De gemeente moest de aanvraag in behandeling nemen en kijken of zij de omgevingsvergunning kon verlenen.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).