Kom af van je last onder dwangsom
07 februari 2019

Kom af van je last onder dwangsom


Hangt er een last onder dwangsom boven je hoofd, maar heb je al een jaar lang geen overtreding meer begaan, dien dan een verzoek in bij de gemeente om deze last op te heffen. De gemeente kan dat niet zomaar weigeren, aldus de rechter in haar uitspraak van 12 december 2018.

Feiten over de dwangsom

In 2012 heeft de gemeente aan Liander een last onder dwangsom opgelegd voor illegale graafwerkzaamheden in de bodem. De graafwerkzaamheden werden verricht in strijd met de regels die gelden voor bodemverontreinigingen en voor het beschermen van de gezondheid van medewerkers. De last bestaat uit een dwangsom van € 20.000,- per geconstateerde overtreding, tot een maximum van € 200.000,-. In 2016 is de last overtreden, de gemeente schreef alleen het verkeerde bedrijf aan. Zij verstuurde de invorderingsbesluiten naar Alliander en niet naar Liander. Wel zijn er in deze periode twee waarschuwingsbrieven verstuurd naar Liander. Volgens Liander is er echter al langere tijd geen sprake meer van overtredingen en zij dient daarom bij de gemeente een verzoek in om de last op te heffen. De gemeente wijst dit verzoek af. Liander stapt daarop naar de rechter.

Motivatie van de afwijzing

De gemeente motiveert de weigering door te verwijzen naar de twee invorderingsbesluiten aan Alliander en naar de twee waarschuwingsbrieven aan Liander. Maar de rechter ziet dat anders. Er is wel een bepaalde samenwerking tussen Alliander en Liander, maar het zijn verschillende bedrijven. De gemeente kan dit dus niet gebruiken als motivatie om het verzoek van Liander af te wijzen. Dan de waarschuwingsbrieven. Een daarvan gaat over een andere overtreding dan waar de last over gaat, ook hier vangt de gemeente dus bot. De andere waarschuwingsbrief heeft niet geleid tot een invorderingsbesluit aan Liander. De rechter vindt daarom dat uit die brief niet blijkt dat echt sprake was van een overtreding.

Welke belang weegt het zwaarst?

In deze zaak worden twee belangen tegen elkaar afgewogen. Het belang van de gemeente om ervoor te zorgen dat Liander geen overtredingen begaat en het belang van Liander om grote financiële schade door de dwangsommen te voorkomen. De gemeente delft hier het onderspit. Zij heeft niet kunnen aantonen dat Liander in de afgelopen periode echt de regels heeft overtreden. De rechter vindt daarom dat het belang van Liander zwaarder weegt. Daarbij speelt ook mee dat Liander op regelmatige basis graafwerkzaamheden verricht. Als zij dan al meer dan een jaar laat zien dat zij deze werkzaamheden goed uitvoert, is het niet redelijk om een last onder dwangsom als een zwaard van Damocles boven haar hoofd te laten hangen.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Als je te maken krijgt met een last onder dwangsom, kijk dan goed wat de last precies inhoudt. Klopt het en heb je bijvoorbeeld onbewust niet de juiste procedures doorlopen, pas dit dan zo gauw mogelijk aan. Na een jaar zonder overtreding, kun je een verzoek om opheffing van de last indienen bij de gemeente. Laat je in de tussentijd niet afschrikken door berichten van de gemeente. Zoals hierboven wel is gebleken, heeft de gemeente het ook niet altijd bij het juiste eind. Feit is wel dat veel procedures ingewikkeld zijn. Wil je zeker weten dat je de juiste procedure volgt, check dan in de Vergunningchecker Pro of je op het juiste spoor zit.