Kan een trottoir als weg worden aangemerkt?
22 mei 2019

Kan een trottoir als weg worden aangemerkt?


Om een plek als weg aan te kunnen merken moet de plek feitelijk toegankelijk zijn voor voetgangers. Dit betekent dat een trottoir wordt beschouwd als weg. Maar hoe zit het als een deel van het trottoir niet meer feitelijk toegankelijk is voor voetgangers? De Raad van State beantwoordde deze vraag in haar uitspraak van 10 april 2019.

Afzetting van het trottoir

In 2002 merkte een inwoner van de gemeente Venlo dat de voorzijde van zijn woning aan het verzakken was. Om deze reden startte hij met werkzaamheden om de fundamenten van de woning te ondersteunen. In 2007 concludeerde de gemeente dat de constructie te gevaarlijk was voor de voorbijgangers op het trottoir. Om het gevaar te beperken werd er, onder andere, een deel van het trottoir afgezet met bouwhekken. De bewoner zag de ruimte, zowel binnen als buiten de bouwhekken, als een geschikte plek om zijn bouwmaterialen op te slaan. In januari 2017 was de verbouwing nog steeds niet afgerond en greep de gemeente opnieuw in. Zij vergrootte de ruimte voor voetgangers door de hekken te verplaatsen tot ongeveer 1 meter van de woning. Daarnaast verklaarde de bewoner zijn bouwmaterialen buiten de hekken te verwijderen. Tijdens een controle in maart 2017 bleek dat de bouwhekken waren verplaatst tot enkele meters van de woning, terwijl dat eerder slechts 1 meter was. De verwijderde bouwmaterialen waren weer teruggeplaatst. Op het moment dat de toezichthouders van de gemeente dit ontdekten, besloten ze op te treden. Ze namen de bouwmaterialen mee en de bouwhekken werden weer op hun originele plek geplaatst.

Last onder bestuursdwang

Om herhaling te voorkomen bepaalde de gemeente dat de bouwmaterialen en dergelijke van de weg (waaronder het trottoir) moesten worden verwijderd. Dit besluit is gebaseerd op artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening. In dit artikel staat het volgende: “Het is verboden zonder vergunning de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie.” De bewoner had geen vergunning voor het gebruik van het trottoir en de gemeente wilde graag dat de weg zijn functie weer terug kreeg. Indien er toch een overtreding zou plaatsvinden, zou de gemeente overgaan tot onmiddellijke verwijdering. Volgens de bewoner was het besluit niet op goede gronden opgelegd, omdat er geen sprake was van een weg in de zin van artikel 2:10 van de Apv. In een eerdere uitspraak besloot de rechter namelijk dat een plek slechts als weg wordt aangemerkt als deze feitelijk toegankelijk is voor voetgangers. Gezien het feit dat de gemeente in 2007 zelf het trottoir met bouwhekken had afgezet, was het trottoir niet meer voor voetgangers toegankelijk.

Raad van State

De Raad van State oordeelde dat die eerdere uitspraak in dit geval niet opgaat, omdat de feitelijke situatie verschillend is. In deze zaak was het trottoir namelijk, op die 1 meter voor de woning na, wel toegankelijk voor voetgangers. Het feit dat de bouwhekken eerder verder van de woning stonden wil niet zeggen dat de gemeente toen de weg aan de openbaarheid heeft onttrokken. Ook het feit dat de bewoner zelf de hekken heeft verplaatst, betekent niet dat het trottoir aan de openbaarheid is onttrokken. Daarnaast had de bewoner geen vergunning voor het plaatsen van bouwmaterialen buiten het afgezette terrein. Hij handelde daarmee in strijd met de publieke functie van de weg. De Raad van State gaf de gemeente daarom gelijk.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!