Is een uitrit een openbare weg?
16 december 2019

Is een uitrit een openbare weg?


Een man wil een uitrit aanleggen zodat hij van zijn perceel de openbare weg op kan rijden. Hij krijgt van de gemeente een omgevingsvergunning voor het aanleggen van de uitrit. Zijn buurman wil geen extra verkeer voor zijn deur hebben en is het daarom niet eens met de vergunning. Hij zegt dat de weg waarop de uitrit aangesloten moet worden geen weg is zoals de wet het voorschrijft. Daarom wordt niet aan de eisen voldaan voor het maken van de uitrit. De rechter moet beoordelen of de weg een weg is zoals de wet het zegt.

Casus

De weg waarop de geplande uitrit aangesloten zal worden heeft de buurman zelf aangelegd als uitrit. Hierdoor kan hij van zijn perceel naar de openbare weg rijden. De uitrit ligt op grond die in eigendom is van de gemeente. Voordat de uitrit werd aangelegd was daar een groenstrook. Omdat de weg is aangelegd als een uitrit zegt de buurman dat daar geen uitrit op kan worden aangesloten. In de gemeentelijke regelgeving staat namelijk dat een uitrit op een weg aangesloten moet worden zoals de Wegenverkeerswet het bedoeld.

De Raad van State

De Raad van State moest beoordelen of de uitrit van de buurman een weg is die openstaat voor openbaar verkeer. Als dat zo is, kan daar namelijk wel een uitrit op worden aangesloten. De Raad van State oordeelde dat naar de feitelijke situatie gekeken moet worden. Ook al wordt de weg alleen door de buurman als uitrit gebruikt, al het andere verkeer mag er komen. Dat de uitrit doodloopt maakt daar niet voor uit. Er zijn ook geen belemmeringen voor het andere verkeer om er te rijden. De buurman heeft ook nooit geprobeerd vast te leggen dat de uitrit alleen voor hemzelf is. Tenslotte is de grond ook nog van de gemeente. Hierdoor kan de uitrit gewoon als weg bestempeld worden en mag er een nieuwe uitrit op worden aangesloten.

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project?

Doe dan de check!