Gemeente mag ongebruikte bouwvergunning intrekken
06 februari 2017

Gemeente mag ongebruikte bouwvergunning intrekken


De gemeente mag een verleende omgevingsvergunning bouwen na 26 weken intrekken. Als je een bouwvergunning hebt gekregen, wacht dan niet te lang met de bouwactiviteiten. Anders ben je misschien wel te laat.

Na 26 weken intrekken bouwvergunning

Het bovenstaande gebeurde een supermarktketen in 2016. Het perceel was bouwrijp gemaakt, er waren hekken geplaatst, de grond was geëgaliseerd en er was een bodemonderzoek verricht. Er waren alleen al meer dan 26 weken verstreken sinds het verlenen van de bouwvergunning en de gemeente trok de vergunning in. Een proces bij de rechter volgde.

Rechter zegt: geen bouwactiviteiten

De Raad van State oordeelde dat de handelingen die de supermarktketen al had verricht geen bouwactiviteiten zijn waarvoor de omgevingsvergunning bouwen is verleend. Ook het bodemonderzoek, dat gebeurde ter uitvoering van een aan de vergunning verbonden voorwaarde, is geen bouwhandeling. Dat betekent dat er feitelijk nog geen gebruik is gemaakt van de vergunning. De gemeente mocht de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen daarom intrekken. De reden van de intrekking was in dit geval gewijzigd planologisch inzicht. De gemeente had inmiddels een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarin de supermarkt niet meer voorkwam.

Binnenkort beginnen? Maak het duidelijk!

Vervolgens voerde de supermarktketen nog aan dat zij wel degelijk van plan waren om op korte termijn te beginnen met de bouwactiviteiten. Zij probeerden namelijk toestemming te krijgen om de bodemverontreiniging op het perceel te saneren. De rechter besliste dat dit niet voldoende was om te kunnen aannemen dat er spoedig bouwactiviteiten zouden plaatsvinden op grond van de vergunning.

Wacht niet te lang met bouwen

Heb je een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen? Wacht dan niet te lang met daadwerkelijk gebruik te maken van de vergunning. Niet zeker of je voor de activiteiten die jij gaat verrichten een vergunning nodig hebt? Gebruik de Geodan Vergunningchecker Pro!