Spelen met begrippen: houtwal, vellen en dunnen
07 maart 2018

Spelen met begrippen: houtwal, vellen en dunnen


In de algemene plaatselijke verordening (APV) of kapverordening van de gemeente staat meestal dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een houtopstand te vellen. De definitie van houtopstand kan tussen gemeenten verschillen. Vaak is in definitie van houtopstand het begrip houtwal opgenomen. En ook het begrip vellen heeft een specifieke betekenis. Op woensdag 28 februari 2018 deed de Raad van State een uitspraak waarin zij verschillende begrippen heeft verduidelijkt.

Houtwal

In deze zaak werd door de eigenaar van de grond aangevoerd dat er geen sprake was van een houtwal. De windsingel, een bomenrij om de windkracht te breken, was volgens de eigenaar niet gelegen op een kunstmatige verhoging. Volgens de toelichting bij de APV is dit een vereiste voor een houtwal. De Raad van State gaf vervolgens uitleg over het begrip houtwal. De APV bevat geen definitie voor wat een houtwal inhoudt. Volgens de toelichting bij de APV is een houtwal een houtsingel op een kunstmatige verhoging. Een houtsingel is volgens de toelichting een lintvormig element met beplanting die bestaat uit inheemse bomen en struiken. Deze moeten zijn aangelegd als erfafscheiding of als veekering vanuit cultuurhistorisch oogpunt. De gemeente heeft volgens de Raad van State met foto’s voldoende aangetoond dat er ter plaatse een kunstmatige verhoging was. Het geheel van bomen en struiken is aan te merken als een uitgestrekte strook met dicht aaneengesloten begroeiing. Daarom is er sprake van een houtsingel op een kunstmatige verhoging en geldt het verbod van de APV om deze te vellen.

Vellen en dunnen

Volgens de eigenaar van de grond was er geen sprake van vellen, want hij had alleen de grond gefreesd. De Raad van State vindt dat ook het frezen van de grond en het frezen van boomstronken onder vellen valt. Frezen is namelijk een handeling die de dood van houtopstand of ernstige beschadiging van houtopstand als gevolg kan hebben. Het gaat er hierbij niet om dat de houtopstand daadwerkelijk is beschadigd of gedood, maar dat dat mogelijk kan gebeuren.

De eigenaar van de grond voerde verder aan dat hij geen vergunning nodig had, omdat hij onder de uitzondering voor dunnen viel. Er kan volgens de Raad van State geen sprake zijn van dunnen wanneer de houtopstand in zijn geheel wordt geveld. Dunnen is het vellen ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand, maar er was geen houtopstand meer over.

De conclusie van de Raad van State is dat de gemeente terecht een dwangsom had opgelegd voor het vellen van een houtwal zonder vergunning.

Doe de check

Wanneer je gaat kappen is het handig om te weten wat er precies onder houtopstand, vellen en dunnen valt in jouw situatie. De Vergunningchecker Pro kan jou hierbij helpen!