Wat is een ‘houtopstand’ in omgevingsvergunning kappen?
20 maart 2017

Wat is een ‘houtopstand’ in omgevingsvergunning kappen?


De omgevingsvergunning voor kappen gaat niet alleen over het kappen van bomen, daar kunnen ook struiken onder vallen. Vaak is het kapverbod omschreven als het verbod om een houtopstand te kappen. Maar wat is precies een houtopstand?

Definities per gemeente anders

In de verordening van de gemeente is meestal bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een houtopstand te kappen. Een houtopstand kan verschillende betekenissen hebben. Hiervoor moet je naar de definitie kijken die in de verordening staat.

Amsterdam: ‘houtopstand’ = lange opsomming

Een houtopstand is volgens de Bomenverordening 2014 van Amsterdam één of meer bomen, hakhout, boomvormers, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken of een beplanting van bosplantsoen. Daar valt bijna alles onder.

Westland: ‘houtopstand’ = alle houtachtige gewassen

Gemeente Westland heeft een kortere definitie in de Algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen. In deze gemeente gaat het om één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen. Door de toevoeging ‘of andere houtachtige gewassen’ kan een houtopstand dus nog steeds eigenlijk alles zijn.

Den Haag: ‘houtopstand’ = 3 houtachtige gewassen

In Den Haag is een houtopstand in de APV omschreven als één of meer bomen, hakhout of een houtwal. Deze definitie is dus beperkt tot drie soorten houtachtige gewassen. Een lintbegroeiing van heesters of struiken valt in Den Haag niet onder het kapverbod. 

Conclusie: lees de definities!

Het verbod om te kappen zonder omgevingsvergunning hoeft dus niet alleen te gaan over het kappen van een boom. Het verbod kan veel breder zijn en zelfs een struik of andere houtachtige gewassen inhouden. Maar dat verschilt per gemeente. Zo zie je dat het belangrijk is om de definities goed te lezen.

Doe de check en bespaar tijd

Let dus op de definitie van een houtopstand als je gaat kappen. In de checks van de Vergunningchecker Pro zijn alle definities per gemeente verwerkt. Zo weet je altijd precies of een vergunning is vereist of niet.