Hoge boetes en meer toezicht op overtreden regels asbest
20 maart 2017

Hoge boetes en meer toezicht op overtreden regels asbest


Recentelijk zijn hoge boetes opgelegd voor het niet strikt opvolgen van de regels voor het verwijderen van asbest. De regels zijn per 1  januari 2017 strenger geworden en het is duidelijk dat er meer toezicht wordt gehouden. 

Toezicht op asbest verwijderen is strenger

De gemeenten, de provincies, de politie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie Leefomgeving en Transport en certificerende en keurende instellingen houden allemaal toezicht op de asbestregels. Van alle kanten is er dus controle en alle overheidslagen zijn hier bij betrokken. En dat is hard nodig. In de praktijk blijkt namelijk dat zowel burgers als bedrijven zich vaak niet aan de regels houden bij het verwijderen van asbest. De reden hiervoor is meestal de hoge kosten. De kosten van gezondheidsschade zijn echter nog hoger. De regels en het toezicht rondom asbestverwijdering zijn sinds 1 januari 2017 een stuk strenger geworden.

Sinds maart 2017: verplicht gebruikmaken van LAVS

Sinds 1 maart 2017 moeten asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven verplicht gebruikmaken van het LAVS: het Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit is een webapplicatie waarmee alle asbestgegevens, vanaf de inventarisatie tot en met de stort, worden bijgehouden. Het doel van het LAVS is meer transparantie en veiligheid, het vereenvoudigen van procedures en minder administratieve lasten.

Recentelijk hoge boetes opgelegd

Begin 2017 heeft de Raad van State opnieuw een aantal uitspraken gedaan over het verwijderen van asbest. Uit de uitspraak van 18 januari 2017 blijkt dat de boetes zich hoog kunnen opstapelen als je de wettelijke regels niet strikt opvolgt. Zo was er in dit geval geen asbestinventarisatierapport opgemaakt door een gecertificeerd bedrijf, werden de werkzaamheden niet verricht door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en was er geen sloopmelding gedaan bij de gemeente. De Inspectie SZW legde hiervoor in eerste instantie een boete op van € 12.900,-. De Raad van State verlaagde deze boete naar € 8.500,- omdat de overtredingen nogal op elkaar leken.

Maar ook als er wel een asbestinventarisatierapport is opgemaakt en je handelt daar niet naar, loopt de boete hoog op. Dit bevestigt de Raad van State in haar uitspraak van 8 maart 2017. De Raad van State laat zwaar meewegen dat de overtredingen ernstig zijn, omdat een kleine hoeveelheid asbest al kan leiden tot een zeer ernstige ongeneeslijke ziekte. En ook weegt zwaar mee dat de uitstoot van asbest in de lucht niet meer kan worden teruggedraaid.

Overzicht van alle verplichtingen

Er gelden veel regels in geval van asbest. En dat is goed want de gevolgen zijn enorm. In de Vergunningchecker Pro zijn alle verplichtingen opgenomen in de check ‘Slopen en verwijderen’. Ook wijzigingen worden direct doorgevoerd. Je bent dan dus altijd op de hoogte van de meest actuele verplichtingen.