Het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning moet noodzakelijk zijn
05 november 2019

Het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning moet noodzakelijk zijn


Vanwege de exploitatie en de bedrijfsvoering van een jachtwerf wonen de eigenaren in de woning bij hun jachtwerf. Zij willen hun woning op dezelfde locatie vervangen door een nieuwe bedrijfswoning. Om de bedrijfswoning te bouwen en deze te gaan bewonen hebben zij een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Zutphen heeft deze omgevingsvergunning geweigerd. In haar uitspraak van 9 oktober 2019 legt de Raad van State uit waarom de gemeente de weigering niet goed genoeg heeft gemotiveerd.

Noodzaak

Het perceel is bestemd als Bedrijventerrein, waar ook bedrijfswoningen gebouwd kunnen worden. Het bestemmingsplan staat per perceel maximaal één bedrijfswoning toe. Deze bedrijfswoning is bedoeld voor het huishouden van een persoon, wiens huisvesting voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Volgens de gemeente heeft de eigenaar de noodzaak van de bouw van de bedrijfswoning niet voldoende kunnen aantonen. Daarom wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

Oordeel Raad van State 

Volgens de Raad van State is een bedrijfswoning noodzakelijk als de bedrijfsprocessen zoveel tijd en aandacht opeisen, dat op grond daarvan een redelijk belang bestaat om op het perceel te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om dit aan te tonen. Volgens de gemeente heeft in deze zaak de aanvrager dat belang niet aan kunnen tonen, omdat andere maatregelen denkbaar zijn. Bijvoorbeeld het aannemen van extra personeel. 

De Raad van State vindt deze motivering niet voldoende. In deze zaak beslaan de werkzaamheden van de eigenaren op de jachtwerf wekelijks 60 tot 70 uur. Gelet daarop kan de eigenaar, ook met ingehuurd personeel, een redelijk belang hebben bij het bewonen van een bedrijfswoning. Hier heeft de gemeente niet genoeg rekening mee gehouden. Daarnaast heeft de gemeente ook niet genoeg aandacht besteed aan het feit dat het gaat om de vervanging van een bestaande woning, die al jaren door de eigenaren wordt bewoond. Ook het bestemmingsplan staat een bedrijfswoning uitdrukkelijk toe. De gemeente kan hier volgens de Raad van State dus niet zomaar van afwijken.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!