Herplantplicht bij boom kappen
12 april 2019

Herplantplicht bij boom kappen


Een man wilde twee bomen op zijn eigen perceel kappen en heeft daar een vergunning voor aangevraagd. De gemeente heeft de vergunning verleend. Daar zat wel een voorwaarde aan dat de man één nieuwe boom op zijn perceel zou planten. Hier was de man het niet mee eens, want hij vond dat een inbreuk op zijn eigendomsrecht. Hij ging tegen de voorwaarde in beroep. Mag de gemeente een herplantplicht opleggen voor particuliere percelen?

De herplantplicht

De herplantplicht staat in de Algemene plaatselijke verordening. De gemeente heeft daar ook een Bomenbeleidsplan bij gemaakt. Op grond van die regels kan de gemeente bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom een herplantplicht opleggen. De herplantplicht mag alleen worden opgelegd als er door het kappen van de boom gevaar is voor aantasting van het groene, bosrijke karakter van de omgeving. De man zegt dat hij niet genoeg ruimte op zijn perceel heeft om een nieuwe boom te planten. Ook vindt hij dat de gemeente door de herplantplicht inbreuk maakt op zijn eigendom.

De Raad van State

De Raad van State oordeelde dat de gemeente wel de voorwaarde mocht stellen dat de man een nieuwe boom moest planten. Het eigendom wordt beschermd door Europese mensenrechten. De overheid mag zich daar niet zomaar mee bemoeien. De overheid mag wel regels maken die van invloed kunnen zijn op het eigendom als dat nodig is voor het algemeen belang. Ook moet dat van te voren duidelijk zijn vastgelegd in de wet of andere regels. In dit geval stond de herplantplicht in de Algemene plaatselijke bepalingen en het Bomenbeleidsplan. De gemeente mag voor een groot deel zelf bepalen welke eisen ze stellen bij het kappen van bomen. Ook mag de gemeente kiezen wanneer ze wel of niet een herplantplicht wil opleggen. In dit geval had de gemeente de regels goed gevolgd en mochten ze de herplantplicht wel opleggen, ook al is dit van invloed op het eigendom. Het gemeentelijk belang om een groene en bosrijke omgeving te houden weegt zwaarder dan het belang van de man.

Kortom, een gemeente heeft vrijheid bij het bepalen of ze een herplantplicht willen opleggen als ze een vergunning voor het kappen van een boom verlenen. Dit moet dan wel duidelijk in de regels worden vastgelegd. Ook moet er een algemeen belang zijn waarom er een boom terug moet worden geplant.

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!