Geodata Waterschap Vallei en Veluwe en Wetterskip Fryslân beschikbaar
14 februari 2017

Geodata Waterschap Vallei en Veluwe en Wetterskip Fryslân beschikbaar


Vanaf januari 2017 ontsluit de Geodan Vergunningchecker de geodata van Wetterskip Fryslân en Waterschap Vallei & Veluwe. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk bij het aanvragen van een vergunning bij deze waterschappen. Veel vragen worden nu automatisch voor je beantwoord. 

Minder uitzoekwerk

Bij bouwactiviteiten in de buurt van watergangen, dijken of andere waterwerken moet je vaak (ook) een vergunning aanvragen of melding doen bij het waterschap.

Als je onder algemene regels van het waterschap valt, heb je geen vergunning nodig. Maar om te bepalen of de algemene regels op jou van toepassing zijn, moet je vaak een aantal pittige vragen beantwoorden, zoals:

  • Ga je de werkzaamheden verrichten in een schouwwater of overig water?
  • Ga je lozen in een watergang met de natuurfunctie Hen-Sed water?
  • In of bij wat voor waterkering ga je werkzaamheden of handelingen verrichten?
  • Ga je werkzaamheden verrichten in of bij een B-watergang?
  • Ga je de werkzaamheden verrichten op een onderhoudsstrook?

Bovenstaande vragen worden nu automatisch voor je beantwoord. En dat scheelt een hoop uitzoekwerk! Zie in onderstaand voorbeeld. geodata waterschappen

De grijs gestreepte vragen zijn vragen die worden beantwoord op basis van geo-informatie. Hier heb je dus geen omkijken meer naar. Deze vooraf ingevulde vragen zijn beantwoord op basis van geo-informatie die door de waterschappen is gecontroleerd en beschikbaar gesteld. Zo kun je er zeker van zijn dat de informatie waar je vanuit gaat klopt.

Meer gebruiksgemak

We blijven de Vergunningchecker Pro continu ontwikkelen door meer geo-informatie toe te voegen. Dat kan zodra de geodata als open data beschikbaar worden gesteld. Voor wat de waterschappen betreft zijn dat Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en nu Wetterskip Fryslân en Vallei & Veluwe. Daardoor neemt het gebruiksgemak van de Vergunningchecker steeds verder toe.