Wanneer sprake van geluidshinder bij bouwprojecten?
28 november 2016

Wanneer sprake van geluidshinder bij bouwprojecten?


Het komt vaak voor dat bouwwerkzaamheden (veel en hard) geluid en trillingen produceren. Maar wanneer is geluid hinderlijk? En hoe zit dat met trillingen? Wanneer heb je daarvoor een ontheffing nodig?

Het komt vaak voor dat je bij een bouwproject (veel en hard) geluid en trillingen produceert. Je sloopt een muurtje, boort in beton en meer van dit soort werkzaamheden. Nu hoeft dit meestal niet zo’n probleem te zijn, zolang er maar geen hinder ontstaat. Maar wanneer is iets hinderlijk? Het Bouwbesluit 2012 geeft uitsluitsel.

Geluidshinder op zondag

Uit het Bouwbesluit 2012 volgt dat je in ieder geval geluidshinder gaat veroorzaken als je veel geluid gaat maken op werkdagen of op een zaterdag buiten 7.00 en 19.00 uur en op zondag. Als je dus wel op deze tijden aan de slag wilt, gelden er voor geluidshinder bepaalde voorwaarden. Zo geldt er bijvoorbeeld een maximaal gemiddeld geluidsniveau van 75 dB(A) als je 5 dagen lang geluidshinder veroorzaakt. Meer informatie over de geluidsniveau’s kun je vinden op Infomil.

Trillingshinder in de buurt

Bij trilling is er sprake van hinder als deze trilling te voelen is in een geluidsgevoelige ruimte of verblijfsruimte. Een ‘geluidsgevoelige ruimte’ is de slaap-, woon- of eetkamer van een woning. Wanneer de keuken groter is dan 11 m² is dat ook een geluidsgevoelige ruimte.

Onder geluidsgevoelige verblijfsruimten vallen de volgende ruimten:

  • een leslokaal, theorielokaal of theorievaklokaal van een onderwijsgebouw;
  • een onderzoeks- en behandelingsruimte van ziekenhuizen of verpleeghuizen;
  • een ruimte in een verzorgingshuis, psychiatrische inrichting of kinderdagverblijf;
  • een ruimte voor patiëntenhuisvesting;
  • een recreatieruimte- of conversatieruimte van een ziekenhuis of verpleeghuis.

Heb ik nou een ontheffing nodig?

Als bovengenoemde voorwaarden bij jouw project van toepassing zijn, heb je naast bijvoorbeeld een bouwvergunning ook een ontheffing nodig voor trillingshinder en/of geluidshinder. In de Geodan Vergunningchecker Pro zijn de regels voor trillingen en geluid bij bouwprojecten uitgewerkt in de checks ‘bouwen’ en ‘slopen’.