Functie in strijd met bestemmingsplan
27 september 2019

Functie in strijd met bestemmingsplan


In 2017 verleende de gemeente Uitdam een omgevingsvergunning voor, onder andere, het bouwen van een gebouw bij de jachthaven. Het is de bedoeling dat het gebouw als groepsaccommodatie ten behoeve van een zeilschool wordt gebruikt. Uit de bestemmingsplanregels blijkt dat gebouwen en terreinen ten behoeve van de jachthaven zijn toegestaan, waaronder een zeilschool met groepsaccommodatie. Stichting Dorpsraad Uitdam, die opkomt voor de belangen van inwoners, vindt dat de vergunning onterecht is verleend. Volgens de stichting zal het gebouw als zelfstandig recreatieresort worden gebruikt in plaats van als groepsaccommodatie. De stichting baseert dit onder andere op de bouwtekeningen en het bedrijfsplan van de vergunningaanvrager. Dit zou kunnen leiden tot overlast van toeristen en aantasting van het rustige karakter van het dorp. Volgens de stichting is het gebouw in strijd met het bestemmingsplan, omdat appartementenverhuur niet is toegestaan op grond van de planregels.

Rechtbank

Om te beslissen of er strijd is met het bestemmingsplan, is het van belang dat wordt gekeken naar de verhouding tussen de zeilschool en de groepsaccommodatie. Volgens de rechtbank is het noodzakelijk dat de groepsaccommodatie bij de zeilschool hoort en ten behoeve van de zeilschool wordt opgericht. De vergunningaanvrager stelde dat in ieder geval één persoon per gezelschap dat een unit in de accommodatie huurt, wordt verplicht gebruik te maken van de zeilschool. Om deze reden vindt de rechtbank dat er voldoende samenhang is tussen de zeilschool en de groepsaccommodatie.

Raad van State

De Raad van State sluit zich in haar uitspraak aan bij de rechtbank wat betreft het belang van de verhouding tussen de zeilschool en de groepsaccommodatie. Maar de Raad van State is het niet eens met de beslissing van de rechtbank. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is namelijk vermeld dat het gebouw zal worden gebruikt als “groepsaccommodatie in recreatiepark”. Daarnaast is op de bouwtekeningen te zien dat slechts één ruimte van het grote geheel wordt gebruikt als “zeilschool/instructieruimte”. De Raad van State concludeert hieruit dat het gebouw hoofdzakelijk zal dienen als complex van recreatieverblijven. Er is wel een samenhang, maar de zeilschool heeft een ondergeschikte functie. Een verblijfsfunctie is niet toegestaan op grond van de planregels. De omgevingsvergunning voor het bouwen van het gebouw is ten onrechte verleend.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!