Een tweede uitrit mag niet ten koste gaan van het openbare groen
30 december 2019

Een tweede uitrit mag niet ten koste gaan van het openbare groen


De gemeente Veldhoven heeft de eigenaar van een perceel toegestaan een uitrit te maken. Het perceel heeft al een uitrit aan de voorzijde. Aan de achterzijde heeft de eigenaar een schutting met een uitslaande dubbele poort geplaatst. Op de plek van de schutting stonden eerder struiken. Deze heeft de eigenaar verwijderd om plaats te maken voor de schutting. In plaats van de struiken zijn graszoden gelegd. Zo wil de eigenaar aan de achterzijde ook een uitrit maken. De nieuwe uitrit zal onder andere gebruikt worden als uitgang voor fietsen en kliko’s. 

De buurvrouw is het hier niet mee eens. Haar woning staat achter het perceel. Zij kijkt vanuit haar woning uit op de schutting met de poort en wil de komst van de uitrit tegengaan. Volgens haar gaat de tweede uitrit ten koste van het openbare groen en had de gemeente de toestemming dus niet moeten verlenen. In zijn uitspraak van 4 september 2019 legt de Raad van State uit waarom de gemeente geen toestemming had mogen geven voor de tweede uitrit.

Openbare groen

De noodzaak voor een tweede uitrit is doorgaans minder aanwezig dan voor een eerste uitrit. Daarom is in de gemeentelijke regels van Veldhoven bepaald dat de aanleg van een tweede uitrit niet ten koste mag gaan van het openbare groen. De gemeente is van mening dat de uitrit niet verboden hoeft te worden om het openbare groen te kunnen beschermen. In plaats daarvan stelt de gemeente wel voorwaarden aan de toestemming voor het maken van een uitrit:

  • de uitweg mag maximaal 1 m breed zijn;
  • de uitweg mag alleen door de gemeente Veldhoven worden gemaakt;
  • de nieuwe uitweg mag alleen voor fietsen en kliko’s worden gebruikt; en
  • de nieuwe uitweg moet uit gras bestaan en mag niet worden verhard.

Oordeel Raad van State 

Allereerst legt de Raad van State uit dat de nieuwe ontsluiting aangemerkt moet worden als een uitrit. Dat de uitrit alleen voor fietsen en kliko’s gebruikt mag worden is hierbij niet van belang. Het karakter van de uitrit verandert namelijk hierdoor niet. 

Verder constateert de Raad van State dat het in deze zaak inderdaad om een tweede uitrit gaat op hetzelfde perceel. Uit foto’s van de bestaande situatie stelt de Raad van State ook vast dat voor de plaatsing van de schutting niet alleen de haag is verwijderd, maar ook het openbare groen waar de uitrit ligt. De graszoden die daarvoor in de plaats aangelegd zijn kunnen niet aangemerkt worden als vervanging van het verwijderde groen. Zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht is dit niet aan te merken als vervanging. Om die reden had de gemeente dus de tweede uitrit moeten verbieden.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!