Één perceel in het omgevingsrecht
09 november 2018

Één perceel in het omgevingsrecht


De Raad van State heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan over de betekenis van de term perceel in het Besluit omgevingsrecht. Volgens het Besluit omgevingsrecht kan een vergunning voor een bijgebouw met een korte procedure worden verleend, als het bijgebouw op hetzelfde perceel staat als het hoofdgebouw. In het Besluit omgevingsrecht staat niet precies uitgelegd wat één perceel is. Dit kan wel belangrijk zijn bij verlenen van een vergunning voor een bijgebouw, zoals iemand in deze zaak graag wilde.

De zaak

Een man wil een schuur met garage in zijn tuin bouwen. De tuin loopt in een L-vorm achter de tuinen van zijn buren door. De schuur moet achter een van de tuinen van zijn buren komen en die buurman is het niet met de bouw eens. De tuin wordt doorkruist door een beekje dat van het waterschap is. Via een bruggetje worden de twee delen van de tuin met elkaar verbonden. In het kadaster zijn de twee delen van de tuin twee verschillende percelen. De buurman vindt dat daarom de schuur geen bijbehorend bouwwerk kan zijn, waarvoor met een korte procedure een vergunning kan worden verleend. In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht staat namelijk dat het om één perceel moet gaan. Hij vindt dat de gemeente de vergunning voor de bouw in strijd met het besluit heeft verleend. De rechtbank gaf de buurman geen gelijk en daarom ging hij in hoger beroep.

De Raad van State

De Raad van State oordeelde al eerder dat de gemeente naar de feitelijke situatie moet kijken. Daarbij is het belangrijk hoe de grond wordt gebruikt en ingericht is. Hoe het in het kadaster geregeld is, is niet belangrijk. De man gebruikt de grond als één tuin. Het beekje en de brug zien eruit alsof ze gewoon bij de tuin horen. Daarom oordeelt de Raad van State dat het wel één perceel is zoals in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht bedoeld. De gemeente mag de vergunning gewoon verlenen en de man kan zijn schuur gaan bouwen.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!