Een bouwwerk of een schip?
30 juni 2020

Een bouwwerk of een schip?


Op 13 mei 2020 deed de Raad van State uitspraak in de zaak over Camping en Jachthaven Uitdam. Deze camping is gelegen aan het Markermeer waar ook de ‘Aqua Vive’ is gevestigd. De Aqua Vive is een recreatieark op hetzelfde perceel als de camping en dient als showmodel. In de toekomst zal de recreatieark worden verkocht voor verhuur van een ligplaats in het resort. Volgens het bestemmingsplan is het alleen toegestaan om te bouwen ten behoeve van de jachthaven. Voor het bouwen van de Aqua Vive is nooit een vergunning verleend. De gemeente oordeelt dat de ark niet is toegestaan binnen de regels van het bestemmingsplan.

Een bouwwerk of een schip?

Camping en Jachthaven Uitdam vindt het onterecht dat de gemeente handhavend optreedt. Volgens haar kan de Aqua Vive niet worden aangemerkt als bouwwerk, maar als schip. De recreatiepark is voorzien van een motor, waardoor varen mogelijk wordt gemaakt. De Aqua Vive zou dan ook niet bedoeld zijn om ter plaatse te functioneren. Dit zou betekenen dat er geen omgevingsvergunning voor de ark vereist is. Op de vraag of er sprake is van een bouwwerk of een schip bestaat geen eenduidig antwoord. Het hangt af van een aantal factoren. Zo is de inrichting, vorm, locatie en wijze van fysieke verbondenheid van de recreatieark relevant.

Primaire functie

De Raad van State gaat in op de vraag of de Aqua Vive kan worden aangemerkt als bouwwerk. Ondanks de motor, zal de recreatieark niet hoofdzakelijk voor de vaart gebruikt worden. De primaire functie zal namelijk nachtverblijf zijn. Bovendien is de ark, in tegenstelling tot de stelling van Camping en Jachthaven Uitdam, wel bedoeld om ter plaatse te functioneren. Dit blijkt uit het feit dat de Aqua Vive door middel van een steiger verbonden is met de oever en op de nutsvoorzieningen is aangesloten. De primaire functie van de recreatieark is doorslaggevend, met als gevolg dat de ark moet worden aangemerkt als bouwwerk. De Raad van State oordeelt daarom dat een omgevingsvergunning vereist is en dat de gemeente terecht handhavend heeft opgetreden.

 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!