Disclaimer

De informatie op deze pagina’s is eigendom van Geodan Vergunningeninfo BV. Het kopiëren van de informatie is toegestaan mits voor niet-commercieel gebruik en met bronvermelding. Vragen of opmerkingen over permissies en restricties of algemene vragen kunnen gestuurd worden naar vergunningen@geodan.nl.
De prijs- en andere informatie op deze pagina’s kan zonder kennisgeving wijzigen. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.
De pagina’s op deze site zijn gemaakt om iedereen op een juiste wijze te informeren. Ondanks onze controles en omdat het internet een onveilig medium is, is het mogelijk dat er onjuiste informatie wordt verstrekt. Geodan Vergunningeninfo BV doet er alles aan om downloads virusvrij te houden. Desondanks adviseren wij om alle downloads van deze site te controleren met de meest actuele virusdetectie-software.
Geodan Vergunningeninfo BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze site, maar voelt zich er wel verantwoordelijk voor. Meldingen van zaken waarvan u denkt dat ze onverenigbaar zijn met ons beleid kunt u rapporteren aan vergunningen@geodan.nl.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlagen aan de afzender terug te sturen en het bericht te wissen en te vernietigen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
Geodan Vergunningen BV, gevestigd te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64349977 sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit e-mailbericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van dit bericht. Geodan Vergunningen BV is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of eventuele bijlagen.