Dijken krijgen nieuwe normen
12 december 2016

Dijken krijgen nieuwe normen


Op 1 januari 2017 komen er nieuwe normen voor dijken. Vooral in het rivierengebied gaat dit extra werk opleveren. Daar zullen waarschijnlijk een heel aantal dijken versterkt moeten worden.

Overstromingskans

Met de nieuwe normen in de hand worden straks alle dijken opnieuw beoordeeld. En dan is het criterium niet de hoogte van de waterstand, maar hoe groot de kans is op een overstroming. En wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn. De dijken die niet aan de eisen voldoen, worden aangepakt. Dit zal stap voor stap gebeuren, de belangrijkste dijken eerst. Maar in 2050 moet alles klaar zijn. Hiermee wordt vooruitgelopen op de veranderende klimaatomstandigheden: stijgende zeespiegel, daling van de bodem en stijgende temperaturen. De nieuwe normen staan in de Waterwet en ze gaan op 1 januari 2017 in.

Wat gaat er veranderen?

Straks gaat de beheerder, bijvoorbeeld een waterschap, in een veel eerder stadium controleren binnen welke termijn een dijk versterkt moet worden. Zijn er maatregelen nodig, dan kan hij hiervoor subsidie aanvragen. In het huidige systeem gaat dit een stuk langzamer. Het kan wel 10 jaar duren voordat een dijk uiteindelijk versterkt is. Dat duurt lang en in de tussentijd voldoet een dijk dan soms al niet meer aan de eisen.

Hoe zit het met vergunningen?

De wijzigingen hebben vooral invloed op het profiel van vrije ruimte bij dijken. Dat is de ruimte bij een dijk die vrij moet blijven voor toekomstige ontwikkelingen. Een waterschap zal daarom waarschijnlijk meer gebieden aanwijzen als profiel van vrije ruimte. Deze gebieden worden verwerkt op de legger van het waterschap. Dit kan betekenen dat je minder werkzaamheden kunt uitvoeren of vaker een vergunning nodig hebt voor bepaalde zaken.

Waar moet ik op letten?

Door de nieuwe regels in de Waterwet veranderen de waterschappen ook hun regels. Wil je weten wat dat voor jou betekent, doorloop dan de Vergunningchecker Pro.