Deels weren van vrachtverkeer toegestaan
05 januari 2020

Deels weren van vrachtverkeer toegestaan


In 2017 heeft het bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam een verkeersbesluit genomen op grond waarvan vrachtwagens in de wijk Buitenveldert worden geweerd op wegen zonder vrij liggende fietspaden, schoolroutes en in woonwijken waar een 30 km regime geldt. Deze beperking geldt alleen tussen 15 uur en 9 uur (zogeheten venstertijden). Buiten deze venstertijden mogen vervoerders wel gebruik maken van deze wegen met hun vrachtwagens. Enkele vervoersbedrijven waren het niet eens met de gemeente en maakten bezwaar tegen het verkeersbesluit. De gemeente kwam niet helemaal tegemoet aan de ingediende bezwaarschriften. De bedrijven stelden daarom beroep in bij de rechtbank Amsterdam.

Oordeel rechtbank

In zijn uitspraak van 22 november 2019 heeft de rechtbank de gemeente Amsterdam gelijk gegeven. Volgens vaste rechtspraak heeft de gemeente bij het nemen van een verkeersbesluit een grote beoordelingsruimte. De gemeente hoeft de absolute noodzaak van het verkeersbesluit niet aan te tonen. Voldoende is dat de gemeente duidelijk maakt welke belangen met het besluit worden gediend en dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen. De rechter toetst of de gemeente bij de besluitvorming geen onredelijk gebruik heeft gemaakt van deze beoordelingsruimte.

Volgens de rechter blijkt uit het verkeersbesluit dat de gemeente met het verkeersbesluit de verkeersveiligheid wil verbeteren en kwetsbare weggebruikers (zoals voetgangers en fietsers) wil beschermen.

Ook de door gemeente Amsterdam gemaakte belangenafweging is niet onredelijk volgens de rechter. De rechter geeft daarbij aan dat het om een relatief beperkte maatregel gaat. Zo heeft de gemeente alternatieven ingesteld waarmee aan de belangen van ondernemers en bedrijven tegemoet wordt gekomen. Vervoerders kunnen bijvoorbeeld buiten de venstertijden rijden. Zij kunnen ook een ontheffing aanvragen. Dat de gemeente kiest voor het verlenen van ontheffingen en niet voor het plaatsen van het onderbord ‘bestemmingsverkeer uitgezonderd’ kan de rechter volgen.

Dit verkeersbesluit geeft de prikkel af dat kleine pakketjes in bestelbusjes moeten worden bezorgd en niet in lege vrachtwagens. Met een onderbord ‘bestemmingsverkeer uitgezonderd’ kan je niet voorkomen dat een kind wordt geconfronteerd met een vrachtwagen. Door een geslotenverklaring kan dat wel. De vervoerders hadden aangevoerd dat het verkeersbesluit tot disproportionele kosten zou leiden, maar hadden dit argument niet onderbouwd. Ook heeft de gemeente rekening gehouden met meer verkeersbewegingen door bestelbusjes op de weg. Deze omstandigheid neemt de gemeente voor lief, omdat de gevolgen van een ongeluk met vrachtverkeer groter zijn dan met bestelbusjes. De rechtbank kan zich hierin vinden.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!