De milieugevolgen van een kapvergunning
14 oktober 2019

De milieugevolgen van een kapvergunning


De gemeente Nijmegen heeft besloten 62 bomen te kappen vanwege overlast aan de Industrieweg. Een omwonende is het niet eens met de verleende kapvergunning. Hij vindt de bomen mooi en volgens hem zorgen ze voor vermindering van fijnstof. De gemeente Nijmegen nam zijn bezwaar niet in behandeling, omdat hij niet aangemerkt kon worden als belanghebbende. Maar de rechtbank was het hier niet mee eens. In zijn uitspraak van 25 september 2019 legt de Raad van State uit waarom de gemeente toch gelijk heeft.

Gemeentelijke verordening

De gemeente Nijmegen heeft het kappen van bomen geregeld in artikel 4.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Nijmegen. In Nijmegen is het  verboden een boom te kappen zonder een omgevingsvergunning. Om deze vergunning aan te kunnen vechten dien je wel belanghebbende te zijn. Hier is pas sprake van wanneer de gevolgen van de verleende kapvergunning jouw persoonlijke situatie (negatief) beïnvloeden.

Persoonlijk belang

Volgens de Raad van State ontbreekt een persoonlijk belang als de gevolgen van het kappen van een boom voor de woon-, leef-, of bedrijfssituatie van betrokkene gering zijn. Bij gevolgen voor de leefsituatie wordt onder andere gekeken naar milieugevolgen: de invloed van geur, geluid, licht, trilling, emissie en het risico van de activiteit die de vergunning toestaat. Waarbij ook wordt gekeken naar de onderlinge samenhang van deze factoren. 

Om het persoonlijk belang te bepalen heeft de gemeente Nijmegen alleen gekeken of de omwonende zicht heeft op de bomen en of hij wel in de directe omgeving woont van de bomen. Volgens de Raad van State is dit niet voldoende en had de gemeente ook rekening moeten houden met de gevolgen van de kap voor de luchtkwaliteit bij zijn woning. Bomen kunnen in het algemeen namelijk een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit. Daarom kijkt in deze zaak de Raad van State ook naar dit effect. In dit specifieke geval dragen de bomen volgens de Raad van State nauwelijks bij aan de luchtkwaliteit bij zijn woning. Om die reden is de omwonende toch niet aan te merken als belanghebbende.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!