De grenzen van de welstandstoets
07 december 2018

De grenzen van de welstandstoets


Een man wilde een dakopbouw plaatsen op zijn garage en diende hiervoor een aanvraag voor een vergunning in. De dakopbouw paste in het bestemmingsplan, maar de welstandscommissie schreef toch een advies om de dakopbouw niet te bouwen. De vergunning werd geweigerd. De Raad van State oordeelde 28 november 2018 dat de grens van de welstandsbeoordeling was overschreden.

De zaak

De man was het niet met de weigering eens. Hij vond dat de gemeente de welstandscommissie gebruikte om het plaatsen van de dakopbouw tegen te gaan. Terwijl de dakopbouw wel binnen het bestemmingsplan paste. De welstandscommissie gaf aan dat ze niet wilde dat omwonenden het plan van de man zouden volgen. De rechtbank oordeelde dat de welstandscommissie bouwplannen binnen het bestemmingsplan niet belemmerde en de gemeente de vergunning dus mocht weigeren. De man ging in hoger beroep.

De Raad van State

De welstandscommissie moet kijken naar de bouwmogelijkheden die binnen het bestemmingsplan mogen. Hoe meer vrijheid het bestemmingsplan biedt over het realiseren van bouwmogelijkheden, hoe meer beoordelingsvrijheid de welstandscommissie heeft. Maar in het bestemmingsplan waar het nu om ging waren gedetailleerde regels opgenomen over de toegestane dakhelling van een dakopbouw. De vrijheid van de perceeleigenaar om een eigen keuze te maken is dus beperkt, en daarmee ook de beoordelingsvrijheid van de welstandscommissie. De Raad van State oordeelde dat de welstandscommissie de grenzen van de welstandstoets overschreed en vernietigde de uitspraak van de gemeente. De gemeente moet de aanvraag voor de vergunning dus opnieuw in behandeling nemen.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).