De definitie van een “uitweg”
24 mei 2020

De definitie van een “uitweg”


In de Algemene plaatselijke verordening staat vaak dat voor het maken of veranderen van een uitweg een omgevingsvergunning nodig is. Maar wanneer is er sprake van een uitweg van een tuin naar de openbare weg? De Raad van State gaf op 22 april en 6 mei antwoord op deze vraag.

Definitie uitweg

De definitie van een uitweg is niet wettelijk vastgelegd. Een uitweg is in ieder geval een weg die een particulier erf met een openbare weg verbindt. Meestal is dit ten behoeve van rijdend wegverkeer. Uit een eerdere uitspraak van de Raad van State blijkt dat het gaat om de uiterlijke kenmerken. Vaak worden fysieke voorzieningen getroffen ten behoeve van de uitweg. Een verlaagde trottoirband is hier een voorbeeld van. Als het voor overige weggebruikers duidelijk kenbaar is dat er een uitweg is, dan is dat bepalend.

‘Niet-parkeren’ -markering

De eerste zaak betreft een schutting met een tuindeur die leidt naar de openbare weg. Om gebruik te kunnen maken van deze deur, heeft de eigenaar op het parkeervlak voor de deur een ‘niet-parkeren’-markering aangebracht. De tuindeur wordt slechts gebruikt voor het doorlaten van personen en eventueel een fiets of kliko. In een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant werd bepaald dat een markering op de bestrating voor de tuindeur een uitweg is. Dit is enkel het geval als de grond niet tot de parkeerstrook behoort. In dit geval vindt de Raad van State dat een markering geen fysieke voorziening is. Voor overige weggebruikers maakt een markering niet direct duidelijk dat er een uitweg is.

Een voertuig op meer dan twee wielen

In de tweede zaak gaat het ook om een uitweg van de achtertuin naar de openbare weg. De eigenaar van het erf wil een poort van 1 meter breed in de schutting maken. Op deze manier is het makkelijk om tuinafval af te voeren en met een fiets naar de openbare weg te gaan. Ook hier speelt de vraag of een omgevingsvergunning is vereist. Uit de “Beleidsnotitie inritten en paden” van de gemeente blijkt dat een uitweg doorgang geeft voor een voertuig op meer dan twee wielen.

Aansluiting voor rijdend wegverkeer

De Raad van State baseert haar oordeel in deze zaken op het doel van de “uitweg” in deze zaken. In beide situaties is het duidelijk dat zowel de tuindeur als de poort niet geschikt is als aansluiting voor rijdend wegverkeer. Hier zal de uitweg dus ook niet voor gebruikt worden. Om deze reden is er geen sprake van een uitweg en is een omgevingsvergunning niet vereist.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!