Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken
20 augustus 2018

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken


Op 8 augustus 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een hekwerk van 1,5 meter zonder omgevingsvergunning kan worden gebouwd. Een hekwerk dat lager is dan 2 m kan zonder omgevingsvergunning gebouwd worden als er sprake is van een functionele relatie tussen het hekwerk en een bestaand gebouw. Welke criteria gelden voor die functionele relatie?

De landeigenaar

Volgens de landeigenaar mocht het hekwerk zonder omgevingsvergunning worden gebouwd. Er was volgens hem sprake van een functionele relatie tussen het hekwerk en de woning op het erf. Bij het bepalen of sprake is van een functionele relatie is volgens hem de afstand van het hekwerk tot de woning geen relevante factor. Daarnaast speelt volgens hem de bestemming van de grond geen doorslaggevende rol. 

De Raad van State

De Raad van State is het niet eens met de landeigenaar. Bij de beoordeling of er sprake is van een functionele relatie komt grote betekenis toe aan de planologische regeling voor het perceel. Het hekwerk wordt gebouwd op een deel van het perceel dat de bestemming Bos en Natuurgebied heeft. De woning daarentegen staat op een deel van het perceel dat de bestemming Woondoeleinden heeft. Het hekwerk en de woning hebben dus niet dezelfde bestemming. Daardoor bestaat er volgens de Raad van State geen functionele relatie tussen het hekwerk en de woning. Dit heeft tot gevolg dat het hekwerk niet aan bijlage II van het Bor voldoet en dus een omgevingsvergunning nodig is.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!