Compensatie betalen voor splitsen van woningen
17 januari 2017

Compensatie betalen voor splitsen van woningen


Onlangs hebben we hier een artikel geplaatst over de leges van een vergunning. Maar dat zijn niet de enige kosten waarmee je rekening moet houden. Bij het verlenen van een splitsingsvergunning mag een gemeente compensatie vragen. Dat blijkt uit een uitspraak uit september 2016 van de Raad van State over de wijziging van de woonruimtevoorraad.

Compensatieverplichting bij splitsingsvergunning 

De uitspraak gaat over een splitsingsvergunning: een vergunning om een woning te splitsen in twee woningen. Bij het verlenen van de vergunning heeft de gemeente een compensatieverplichting opgelegd van € 12.500,-. Nu was het de vraag van de aanvrager of deze compensatieverplichting wel mocht volgens de wet én of het bedrag wel deze hoogte mocht hebben.

Extra woning heeft effect op de omgeving

De gemeente heeft zich bij het opleggen van de compensatieverplichting gebaseerd op een artikel uit de Huisvestingsverordening van Vlissingen. De Raad van State heeft in de zaak verduidelijkt dat een compensatieverplichting mag worden opgelegd volgens de wet. In dit geval omdat de Huisvestingswet en de daarop gebaseerde Huisvestingsverordening als doel hebben om zowel de samenstelling van de woonruimtevoorraad te regelen, als de negatieve effecten op de omgeving te beperken door de wijze van bewoning van een woning.

Gemeente verantwoordelijk voor de leefbaarheid

Het gaat dus ook om de leefbaarheid van de omgeving en daar is de gemeente verantwoordelijk voor. De compensatieverplichting mag worden opgelegd omdat een extra woning de druk op de voorzieningen in de omgeving vergroot. Hierbij kun je denken aan parkeerplaatsen, het riool, de wegen en het openbaar groen. De rechtbank vindt het terecht dat de gemeente financiële compensatie ontvangt voor het behouden van de kwaliteit van die voorzieningen.

Grondslag in de Huisvestingsverordening

Houd er dus rekening mee dat de bouwprojecten die je wilt uitvoeren gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. En dat de gemeente een compensatieverplichting in de verordening mag opnemen om te kunnen inspelen op deze gevolgen. Het laatste punt uit de uitspraak is dat de gemeente hier zeker ook een vast bedrag voor mag gebruiken in de verordening en niet per geval hoeft te kijken hoe hoog het bedrag zou moeten zijn.

Wat betekent dat voor jou?

Ga je de woonruimtevoorraad veranderen? Kijk dan vooral in de Vergunningchecker Pro of je een vergunning nodig hebt. En vergeet niet te kijken of de gemeente een compensatieverplichting heeft opgenomen in de verordening. Om het zoeken makkelijker te maken hebben we deze verordeningen per gemeente opgenomen in onze pagina’s.