Schaarse vergunning: gelijke kansen!

Schaarse vergunning: gelijke kansen!

09 oktober 2017

Eind september 2017 heeft de Raad van State bevestigd dat schaarse vergunningen eerlijk moeten worden verdeeld. Een ieder die geïnteresseerd is, moet een gelijke kans worden geboden om de schaarse vergunning in bezit te krijgen. Wat is een schaarse vergunning? Een...

Duurzaamheidsinitiatieven krijgen meer ruimte door wettelijke regeling

Duurzaamheidsinitiatieven krijgen meer ruimte door wettelijke regeling

19 juni 2017

In mei 2017 is het wetsvoorstel Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven openbaar gemaakt. Iedereen kan nu zijn mening geven over het wetsvoorstel. Deze wet gaat over het regelen van duurzaamheidsinitiatieven die vanuit de samenleving door burgers, bedrijven en organisaties zijn bedacht. Het gaat...

Bronbemaling: welke vergunningen heb je nodig?

Bronbemaling: welke vergunningen heb je nodig?

12 mei 2017

Bij het uitvoeren van een bronbemaling of wel bouwputbemaling onttrek je grondwater en loos je dat vervolgens. Daarvoor gelden verschillende verplichtingen. Dit is afhankelijk van omstandigheden zoals de duur en lozingsroute. Wat heb je juridisch nodig om droge voeten te...

Wanneer kans op bezwaar bij een melding?

Wanneer kans op bezwaar bij een melding?

16 februari 2017

Het instellen van bezwaar en beroep bij een melding is niet zomaar mogelijk. De Raad van State heeft dat in haar uitspraak van 25 januari 2017 opnieuw bevestigd. Dat kan alleen maar als door een melding iets verandert in het recht.  ...

Vijf manieren van handhaving door de gemeente

Vijf manieren van handhaving door de gemeente

14 februari 2017

De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden bij overtreding van wetten en regels door burgers of bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer je zonder vergunning aan het bouwen bent. Wat kun je verwachten als je een overtreding begaat? Vijf manieren van handhaving.  Voor...