Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning

Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning

13 februari 2017

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan vertraging oplopen door het aantekenen van bezwaar of het indienen van een zienswijze. Hoe groot is de kans hierop? Wie mag bezwaar maken? In principe duurt de afhandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 8 weken...

Provinciale vrijstelling voor verstoren beschermde diersoorten

Provinciale vrijstelling voor verstoren beschermde diersoorten

21 januari 2017

De Wet natuurbescherming bepaalt dat het verboden is om beschermde dier- en plantensoorten te doden of verstoren. De provincies kunnen vrijstelling geven van dit verbod. Voor de bouwsector is de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling belangrijk. Nationale soorten In de Flora-...

Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming

Soortenbescherming: 3 veranderingen in Wet natuurbescherming

17 januari 2017

Werkzaamheden zoals bouw, sloop en kap kunnen een negatief effect hebben op dieren- en plantensoorten. De Wet natuurbescherming is 1-1-2017 in werking getreden. Drie veranderingen in de soortenbescherming ten opzichte van de Flora- en Faunawet op een rij. Verboden beperkt...

Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk

Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk

05 januari 2017

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet is een van de wetten die in deze nieuwe wet is opgegaan. De verandering voor het kappen van bomen lijkt minimaal, maar schijn bedriegt. De veranderingen op...

Omgevingsplan: wat verandert er?

Omgevingsplan: wat verandert er?

29 december 2016

Met de komst van een omgevingsplan verandert er heel wat! In het omgevingsplan staat alles wat nu in het bestemmingsplan staat + andere zaken die een link hebben met de fysieke leefomgeving. Wat is de fysieke leefomgeving? De fysieke leefomgeving...

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

Impact nieuwe Wet natuurbescherming op bouwprojecten

27 december 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Wat betekent dit voor je project? Lopende procedures De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Lopende procedures op grond van die wetten vallen...

Dijken krijgen nieuwe normen

Dijken krijgen nieuwe normen

12 december 2016

Op 1 januari 2017 komen er nieuwe normen voor dijken. Vooral in het rivierengebied gaat dit extra werk opleveren. Daar zullen waarschijnlijk een heel aantal dijken versterkt moeten worden. Overstromingskans Met de nieuwe normen in de hand worden straks alle...

Nieuwe regels ProRail voor werken bij een spoor

Nieuwe regels ProRail voor werken bij een spoor

08 december 2016

Op 1 oktober 2016 is de nieuwe Spoorwegwet in werking getreden. Volgens de nieuwe wet kun je soms bouwen in de buurt van een hoofdspoorweg zonder vergunning van ProRail. In plaats van de vergunning moet je vaak wel een melding...

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

01 december 2016

Najaar 2016 heeft de provincie Utrecht een nieuwe Landschapsverordening vastgesteld, die de oude versie uit 2011 vervangt. In de nieuwe verordening heeft de provincie de criteria voor het verstoren van beschermde kleine landschapselementen, zoals houtwallen en bomensingels, aangescherpt. Op een aantal...

Vraag op tijd je kapvergunning aan!

Vraag op tijd je kapvergunning aan!

21 november 2016

Heb je komend voorjaar een bouwproject waarvoor eerst een boom moet wijken? Vraag dan uiterlijk 5 december een kapvergunning aan. Anders kan je project maar zo tot half juli stil liggen. Termijnen bij een omgevingsvergunning kappen Je kent het wel. Je...

1 2 3