Grondwaterbescherming bij bouwen

Grondwaterbescherming bij bouwen

06 september 2019

De gemeente Amsterdam heeft een vergunning verleend voor de bouw van een appartementencomplex met een ondergrondse parkeergarage. Omwonenden zijn bang dat hun huizen kunnen verzakken door de graafwerkzaamheden. Ook zijn ze bang voor wateroverlast omdat door het graven de ondergrondse...

Nadeelcompensatie voor warmteleidingen

Nadeelcompensatie voor warmteleidingen

04 juni 2019

De overheid voert veel activiteiten en werken uit die het algemeen belang dienen. Dit kan Rijkswaterstaat zijn, maar bijvoorbeeld ook de gemeente of provincie. Als het algemeen belang wordt gediend, profiteren veel mensen van dat werk. Maar het kan ook...

Veilig(er) graven met behulp van de wet

Veilig(er) graven met behulp van de wet

30 juli 2018

Op 31 maart 2018 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Op 1 juli 2018 is een belangrijke extra verplichting in de WIBON van kracht geworden....

Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding

Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding

24 mei 2018

Voor het project Vervoersknoop Bleizo moet waterbedrijf Dunea een waterleiding verleggen. De kosten hiervan zijn 3,8 miljoen euro. Op woensdag 16 mei 2018 oordeelde de Raad van State over de vraag of de gemeente bij het verlenen van de omgevingsvergunning...

Grond toepassen: bedrijfsmatig of particulier?

Grond toepassen: bedrijfsmatig of particulier?

12 maart 2018

Op 7 maart 2018 heeft de Raad van State zich uitgesproken over het toepassen van grond. De vraag die voorlag was of er sprake was van het toepassen van grond door een particulier of door een bedrijf. Dat is van...

De aanvullende werking van de Erfgoedverordening

De aanvullende werking van de Erfgoedverordening

21 februari 2018

De Raad van State heeft op 24 januari 2018 uitspraak gedaan over de verhouding tussen het bestemmingsplan en de Erfgoedverordening. In deze zaak had een grondeigenaar een sloot gegraven. De grondeigenaar handelde volgens de gemeente in strijd met de  Erfgoedverordening,...

Eis vergunningvrij ontgronden Noord-Brabant ongeldig

Eis vergunningvrij ontgronden Noord-Brabant ongeldig

05 februari 2018

Op woensdag 24 januari heeft de Raad van State bepaald dat een deel van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant ongeldig is. Dit betekent dat sommige ontgrondingen niet meer vergunningvrij zijn. Geschiedenis Op 16 februari 2016 heeft de provincie Noord-Brabant een...

MER-plicht bij ontgronden en herinrichten

MER-plicht bij ontgronden en herinrichten

11 oktober 2017

In de zomer van 2017 heeft de Raad van State bepaald dat het herinrichten van een gebied op zichzelf geen activiteit is waarvoor een MER-plicht geldt. Ook niet als de herinrichting is gekoppeld aan een activiteit waarvoor wèl een MER-plicht geldt,...

Schaarse vergunning: gelijke kansen!

Schaarse vergunning: gelijke kansen!

09 oktober 2017

Eind september 2017 heeft de Raad van State bevestigd dat schaarse vergunningen eerlijk moeten worden verdeeld. Een ieder die geïnteresseerd is, moet een gelijke kans worden geboden om de schaarse vergunning in bezit te krijgen. Wat is een schaarse vergunning? Een...

1 2 3 4