Veilig(er) graven met behulp van de wet

Veilig(er) graven met behulp van de wet

30 juli 2018

Op 31 maart 2018 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Op 1 juli 2018 is een belangrijke extra verplichting in de WIBON van kracht geworden....

Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding

Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding

24 mei 2018

Voor het project Vervoersknoop Bleizo moet waterbedrijf Dunea een waterleiding verleggen. De kosten hiervan zijn 3,8 miljoen euro. Op woensdag 16 mei 2018 oordeelde de Raad van State over de vraag of de gemeente bij het verlenen van de omgevingsvergunning...

Grond toepassen: bedrijfsmatig of particulier?

Grond toepassen: bedrijfsmatig of particulier?

12 maart 2018

Op 7 maart 2018 heeft de Raad van State zich uitgesproken over het toepassen van grond. De vraag die voorlag was of er sprake was van het toepassen van grond door een particulier of door een bedrijf. Dat is van...

De aanvullende werking van de Erfgoedverordening

De aanvullende werking van de Erfgoedverordening

21 februari 2018

De Raad van State heeft op 24 januari 2018 uitspraak gedaan over de verhouding tussen het bestemmingsplan en de Erfgoedverordening. In deze zaak had een grondeigenaar een sloot gegraven. De grondeigenaar handelde volgens de gemeente in strijd met de  Erfgoedverordening,...

Eis vergunningvrij ontgronden Noord-Brabant ongeldig

Eis vergunningvrij ontgronden Noord-Brabant ongeldig

05 februari 2018

Op woensdag 24 januari heeft de Raad van State bepaald dat een deel van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant ongeldig is. Dit betekent dat sommige ontgrondingen niet meer vergunningvrij zijn. Geschiedenis Op 16 februari 2016 heeft de provincie Noord-Brabant een...

MER-plicht bij ontgronden en herinrichten

MER-plicht bij ontgronden en herinrichten

11 oktober 2017

In de zomer van 2017 heeft de Raad van State bepaald dat het herinrichten van een gebied op zichzelf geen activiteit is waarvoor een MER-plicht geldt. Ook niet als de herinrichting is gekoppeld aan een activiteit waarvoor wèl een MER-plicht geldt,...

Schaarse vergunning: gelijke kansen!

Schaarse vergunning: gelijke kansen!

09 oktober 2017

Eind september 2017 heeft de Raad van State bevestigd dat schaarse vergunningen eerlijk moeten worden verdeeld. Een ieder die geïnteresseerd is, moet een gelijke kans worden geboden om de schaarse vergunning in bezit te krijgen. Wat is een schaarse vergunning? Een...

Let op! Je vergunning kan verlopen!

Let op! Je vergunning kan verlopen!

22 september 2017

Stel: Je hebt een vergunning ontvangen na de nodige procedures. Je gaat fijn aan de slag en er gaat heel wat tijd overheen want jouw project is niet binnen een jaar gebeurt. Na een aantal jaar begint het toch te...

Nieuwe wet voor schade bij graafwerkzaamheden

Nieuwe wet voor schade bij graafwerkzaamheden

12 september 2017

In juni 2017 is het wetsvoorstel WIBON ingediend bij de Tweede Kamer. In de WIBON is een aangepaste versie van de WION opgenomen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het beperken van schade door graafwerkzaamheden verbeterd! Schade door graafwerkzaamheden Om schade...

1 2 3