Brandveiligheidseisen: wat betekent ‘brandwerendheid’?
31 mei 2017

Brandveiligheidseisen: wat betekent ‘brandwerendheid’?


Brandveiligheid van gebouwen is een belangrijke zaak. Logisch dat hier veel regels voor bestaan. Deze regels zijn echter niet altijd makkelijk te doorgronden. Vooral begrippen geven nogal eens verwarring. Wat betekent bijvoorbeeld ‘brandwerendheid’?

Bouwbesluit

De eisen voor veiligheid van gebouwen staan in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bestaat uit verschillende afdelingen, die gaan over:

  • Constructieve veiligheid (technische eisen aan gebouwen)
  • Sterkte bij brand (weerstand tegen bezwijken en tegen branddoorslag/brandoverslag)
  • Gebruiksveiligheid
  • Sociale veiligheid
  • Brandveiligheid (vluchtroutes, brandvoortplanting, rookproductie, compartimentering)

Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Voor nieuwbouw zijn de eisen meestal hoger. Ook de gebruiksfunctie en hoogte van een gebouw zijn van belang. Voor slaapgebouwen en hoge gebouwen gelden bijvoorbeeld strengere eisen.

Brandwerendheid, branddoorslag, brandoverslag, WBDBO

Dit zijn veel voorkomende begrippen die nogal eens voor verwarring zorgen. Voor de brandwerendheid van (hoofd)draagconstructies zijn er 2 situaties te onderscheiden:

  • brandwerendheid tegen bezwijken = de tijd dat een constructie-onderdeel weerstand kan bieden aan de verhitting; het gaat hier over de situatie dat het bezwijken van een constructie-onderdeel leidt tot instorting van het gebouw of andere brandcompartimenten* van het gebouw (kaartenhuiseffect), voor deze situatie gelden strengere eisen aan de brandwerendheid;
  • brandwerendheid tegen scheiden = de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO).

*Een brandcompartiment is een zelfstandige ruimte binnen een gebouw die door middel van wanden en plafonds brand en rook een tijd kan tegenhouden.

De term ‘brandwerendheid’

Met de term ‘brandwerendheid’ bedoelen we de constructie-eigenschap die conform de eisen weerstand biedt aan branddoorslag en brandoverslag.

Branddoorslag = het doorslaan van een brand door een wand of plafond naar een andere ruimte.

Brandoverslag = uitbreiding van een brand van een ruimte naar een andere ruimte via de buitenlucht.

De brandwerendheid is een waarde die door de omgeving wordt bepaald. Voorbeeld: een rijtjeshuis grenst aan de voorkant aan een groot park. De drie zijden van de woning moeten elk een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag hebben van 60 minuten. Omdat aan de voorkant van de woning een groot park ligt zonder andere gebouwen, vormt de lucht die de warmtestraling opvangt de weerstand tegen brandoverslag. De brandwerendheid van de voorkant van het huis kan daarom 0 zijn. Je voldoet daarmee aan de WBDBO-eis van 60 minuten. De voorkant van de woning bezit zelf niet die weerstand, maar de lucht wel.

Andere begrippen

Over brandveiligheid is veel te zeggen. In een volgend nieuwsitem zullen we ingaan op de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.