Bouw van een speelhut vergunningvrij?
20 december 2017

Bouw van een speelhut vergunningvrij?


Eind november heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of voor de bouw van een speelhut terecht geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Er gelden uitzonderingen voor bepaalde bouwwerken in het achtererfgebied, zodat je geen vergunning hoeft aan te vragen. Of de grond achtererfgebied is hangt af van wat er in het bestemmingsplan is bepaald.

Last onder bestuursdwang

De gemeente Ermelo heeft een last onder bestuursdwang opgelegd aan de eigenaar van een speelhut. De eigenaar heeft voor de bouw van zijn speelhut namelijk geen vergunning aangevraagd. Volgens de gemeente is voor de speelhut wel een omgevingsvergunning nodig. De last onder bestuursdwang houdt in dat als de eigenaar de speelhut niet binnen acht weken verwijdert, de gemeente de speelhut weghaalt.

Het bestemmingsplan

De speelhut staat op een stuk grond dat in het bestemmingsplan de bestemming ‘wonen’ heeft gekregen. Een deel van de grond waar de speelhut op staat heeft daarnaast de dubbelbestemming ‘waarde – waardevolle boom’. 

Uitzondering?

De eigenaar hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als er een uitzondering geldt. Dit is het geval als de speelhut op het achtererfgebied staat en voldoet aan bepaalde afmetingen.

In dit geval vond de gemeente dat de uitzondering niet geldt omdat de speelhut niet op het achtererfgebied staat. De grond met de bestemming ‘waarde- waardevolle boom’ maakt volgens de gemeente namelijk geen deel uit van het achtererf. Daarnaast geldt er op die plek een absoluut bouwverbod. De eigenaar had dus een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Afwijken van de bestemmingsplanregels?

De eigenaar is het niet eens met de gemeente. Volgens hem biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om van de regels af te wijken. Er geldt volgens hem dus geen absoluut bouwverbod. De grond met de dubbelbestemming geldt naast de bestemming ‘wonen’ en niet in plaats van de bestemming wonen. Dit betekent volgens de eigenaar van de speelhut dat hij de grond mag inrichten als erf.

Oordeel van de rechter

De rechtbank gaf de eigenaar van de speelhut gelijk. Volgens de rechtbank verbiedt de bestemming ‘waarde – waardevolle boom’ niet de inrichting van gronden als erf.

De Raad van State heeft uiteindelijk de rechtbank en ook de eigenaar van de speelhut ongelijk gegeven. In het bestemmingsplan is een bouwverbod opgenomen en is bepaald dat een omgevingsvergunning nodig is op gronden met de bestemming ‘waarde – waardevolle boom’. Deze beperkingen vormen volgens de Raad van State een zodanige belemmering, dat de grond niet is in te richten als erfDit betekent dat de uitzondering niet geldt, omdat het deel van de grond met de bestemming ‘waarde – waardevolle boom’ geen achtererf is. De eigenaar van de speelhut had een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Vergunningchecker Pro

Raadpleeg dus altijd het bestemmingsplan voordat je gaat bouwen. Het bestemmingsplan en de geldende bestemming op jouw locatie kun je direct inzien in de Vergunningchecker Pro. Zo weet je direct of je voor het bouwen van een speelhut of ander bouwwerk op jouw locatie een omgevingsvergunning moet aanvragen.