Verlagen boete voor asbestinventarisatie
15 december 2017

Verlagen boete voor asbestinventarisatie


Als je asbest verwijdert zonder een asbestinventarisatie, dan kan de arbeidsinspectie hiervoor een boete opleggen. Maar als er sprake is van verminderde schuld kan de arbeidsinspectie de boete verlagen. De Raad van State heeft hierover een aantal uitspraken gedaan.

Verminderde schuld

Op 29 november 2017 deed de Raad van State uitspraak in een zaak over een woning van voor 1994. Volgens het Arbobesluit moet bij woningen die voor 1994 zijn gebouwd een asbestinventarisatie plaatsvinden. Dit had de aannemer niet gedaan. De aannemer dacht dat er geen asbest zou zijn, omdat hij vergelijkbaar werk had gedaan in de wijk bij soortgelijke huizen.

Volgens de rechter was er in deze zaak sprake van verminderde schuld. De aannemer had haar werknemers duidelijk gemaakt dat als zij asbest tegenkomen, zij daar dan niet mogen aankomen. De werknemers moeten dan direct contact opnemen met het kantoor. De werknemers hadden deze instructies begrepen. Maar ze hadden niet goed nagedacht over het verzoek van de opdrachtgever om panelen met asbest te verplaatsen. Dat ze hadden ingestemd met het verzoek van de opdrachtgever, is niet de schuld van de aannemer.

In deze zaak had de aannemer niet alles gedaan wat in zijn macht ligt om een overtreding te voorkomen. Maar de aannemer had wel de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat haar werknemers in aanraking komen met asbest. Daardoor is er in deze zaak sprake van verminderde schuld voor de aannemer.

Behoorlijke inspanningen

Op 6 december 2017 deed de Raad van State wederom uitspraak over dit onderwerp. Dit keer ging het om een oud rookkanaal waar achteraf asbest in bleek te zitten. Nadat de aannemer erachter kwam dat er mogelijk asbest was, heeft hij adequate inspanningen geleverd om de gevolgen van de  overtreding te beperken. Deze inspanningen waren in overeenstemming met het Arbobesluit. In deze zaak was er daarom sprake van verminderde schuld en moest de boete worden gematigd. Daarnaast gaf de Raad van State aan dat bij de beoordeling of een boete moet worden gematigd de omstandigheid dat er meerdere boetes zijn opgelegd voor 1 handeling kan worden betrokken.

Bouwkundig onderzoek

Ook in een tweede uitspraak van 6 december 2017 heeft de Raad van State de boete gematigd. Het ging in deze zaak om een spoedklus. Voordat de aannemer aan deze klus begon heeft hij navraag gedaan en was er door een bouwkundig adviseur ter plaatse onderzoek gedaan. Deze had geen melding gemaakt van asbest of de mogelijke aanwezigheid daarvan. Hierdoor was er ook in deze zaak sprake van verminderde schuld. De Raad van State merkte in deze zaak ook op dat het feit dat de overtredingen allemaal voortkomen uit 1 handeling niet betekent dat er niet meerdere boetes mogen worden opgelegd. De regels over asbest in het Arbobesluit hebben niet allemaal dezelfde strekking. Bij het werken met asbest zijn verschillende maatregelen nodig om de risico’s van de stof te beheersen. Daarom zijn er ook meer overtredingen uitgewerkt in de regelgeving. Dat kan tot meerdere boetes leiden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Wanneer je een boete hebt voor het niet laten uitvoeren van een asbestinventarisatie, kun je de arbeidsinspectie vragen deze te verlagen. Hiervoor is het van belang dat er sprake is van verminderde schuld. Er is sprake van verminderde schuld wanneer je als werkgever kunt aantonen dat je de nodige maatregelen hebt genomen om te voorkomen dat je werknemers in aanraking komen met asbest. Of als je, nadat je er achter bent gekomen dat er mogelijk asbest aanwezig is, adequate inspanningen levert om de overtreding te beperken. Tot slot is er ook sprake van verminderde schuld wanneer een bouwkundig adviseur ter plaatse onderzoek heeft gedaan en geen melding heeft gemaakt van de aanwezigheid van asbest.

Vergunningchecker Pro

Ga je slopen en ben je benieuwd aan welke juridische verplichtingen je moet voldoen in jouw specifieke situatie? Alle juridische verplichtingen zijn opgenomen in de Vergunningchecker Pro.