Bijhouden wijzigingen in verordeningen hele opgave?
13 februari 2017

Bijhouden wijzigingen in verordeningen hele opgave?


Er verandert veel in wet- en regelgeving. Zo zijn bijvoorbeeld in de maand januari (2017) al ruim 60 verordeningen, keuren en algemene regels gewijzigd. Uitgaan van verouderde informatie kan grote gevolgen hebben voor de vergunningeninventarisatie van een project. Vandaar dat het  leveren van actuele informatie bij ons op nummer 1 staat. 

In de Geodan Vergunningchecker Pro check je welke verplichtingen je hebt als je gaat bouwen, slopen, kappen, graven of lozen. Ook decentrale regelgeving is hierin opgenomen. Zo ontsluit de check integraal ruim 4500 vergunningen van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Om deze informatie te ontsluiten en actueel te houden, zijn dagelijks onze juristen voor je aan het werk, allemaal specialisten in het omgevingsrecht. Hoe pakken we dit aan?

Wijzigingen in verordeningen en keuren

Via officielebekendmakingen.nl, een abonnement op overheid.nl en verschillende nieuwsbrieven blijven wij op de hoogte van de wijzigingen in regels. En dat is hard nodig. Vanaf 1 januari 2017 tot begin februari zijn bijvoorbeeld al ruim 60 verordeningen, keuren en algemene regels gewijzigd. Het waren vooral de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordeningen, Bouwverordeningen, Huisvestingsverordeningen en natuurlijk de Algemene Verordeningen Ondergrondse Infrastructuren die zijn veranderd. Maar ook de waterschappen wijzigingen hun keuren en bijbehorende algemene regels op zijn tijd.

Veel wijzigingen zijn klein. Deze zijn makkelijk door te voeren in de checker. Echter de gevolgen voor je project kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat de checker actueel blijft. Vooral omdat de wijzigingen vaak – helaas niet altijd – een versoepeling van de regels inhouden.

Fusies decentrale overheden en waterschappen

Verder houden we fusies van de decentrale overheden in de gate. Die gaan vaak samen met een hele vernieuwde set verordeningen. Op 1 januari zijn bijvoorbeeld de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel gefuseerd tot Meierijstad en de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas tot Waterschap Limburg. Dat zie je niet direct in de vergunningchecker: de kaarten van het Kadaster moeten eerst nog worden aangepast en ook de oude verordeningen blijven nog een tijdje van kracht. Meestal duurt het wel een half jaar voordat de gefuseerde overheden hun nieuwe regels hebben vastgesteld. Maar zodra ze dat doen, hebben wij ze verwerkt.

Wijzigingen in regels door uitspraken rechter

Ook uitspraken van de rechter kunnen voor veranderingen in de regels zorgen. Die houden we dan ook goed bij. En natuurlijk monitoren we ook de nationale regelgeving – dat is eigenlijk nog het minste werk. Kortom, wij zorgen dat de checker altijd actueel is.

Wat overblijft voor jou is te checken welke verplichtingen je hebt voor je project. Natuurlijk in de Geodan Vergunningchecker Pro