Bijbehorend bouwwerk bij hoofdgebouw
27 maart 2020

Bijbehorend bouwwerk bij hoofdgebouw


Een bedrijf wil een appartementencomplex bouwen. Het complex is in strijd met het bestemmingsplan want het wordt hoger dan is toegestaan en de bestemming staat geen appartementen toe. Toch is de vergunning verleend. Een omwonende is het hier niet mee eens en is in bezwaar en beroep gegaan.

Wettelijk kader

De vergunning is verleend op grond van de kruimellijst. Op grond van de kruimellijst mag een vergunning worden verleend met een korte procedure waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Deze lijst staat in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Afwijken van het bestemmingsplan mag onder andere voor een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk. Een bijbehorend bouwwerk is een uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel met het hoofdgebouw verbonden gebouw op hetzelfde perceel, zegt het Bor.

Het nieuwe complex wordt tegen een bestaand appartementencomplex op het perceel ernaast gebouwd. De 2 appartementencomplexen hebben  verschillende huisnummers. De omwonende zegt dat het nieuwe gebouw op een ander perceel staat, en daarom niet aan de eisen van een bijbehorend bouwwerk voldoet. Daarom mag volgens haar de kruimellijst niet worden toegepast, en had de gemeente de uitgebreide procedure moeten volgen.

De Raad van State

De zaak is voor de Raad van State gekomen en die oordeelde dat de gemeente de vergunning mocht verlenen. Wat een perceel is staat niet in het Bor. De Raad van State heeft al eerder bepaald dat daarom naar de feitelijke actuele situatie moet worden gekeken. Hierbij wordt gekeken naar de inrichting van het perceel en hoe de gronden gebruikt worden. Het is niet noodzakelijk dat de gronden dezelfde bestemming in het bestemmingsplan hebben. Bij de bouw van het eerste appartementencomplex is al rekening gehouden met de bouw van het tweede complex. De toegang tot het nieuwe gebouw gaat via de entree en trappenhuis van het bestaande gebouw. De galerijen worden doorgetrokken. Ook zijn in het bestaande gebouw al 2 bergruimtes gemaakt voor de nieuwe appartementen. Door de inrichting en het bestaande gebruik vindt de rechter dat het als 1 perceel kan worden aangemerkt. Het bestaande gebouw staat op een woonbestemming en kan daardoor als hoofdgebouw worden aangewezen.

Conclusie

Het nieuw te bouwen appartementencomplex kan aangemerkt worden als een bijbehorend bouwwerk. De gemeente mocht de vergunning verlenen met de korte procedure, zoals opgenomen in de kruimellijst. De omwonende kreeg ongelijk.

 

Doe de check

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!