Wanneer kans op bezwaar bij een melding?
16 februari 2017

Wanneer kans op bezwaar bij een melding?


Het instellen van bezwaar en beroep bij een melding is niet zomaar mogelijk. De Raad van State heeft dat in haar uitspraak van 25 januari 2017 opnieuw bevestigd. Dat kan alleen maar als door een melding iets verandert in het recht.

 

Goed om te weten, want bezwaar en beroep kunnen immers veel vertraging opleveren bij je geplande werkzaamheden. Voor je planning kan het wel handig zijn rekening te houden met vertraging door eventuele juridische procedures. In welke gevallen is dat?

Bezwaar en beroep bij een melding

Bezwaar en beroep is alleen mogelijk bij een besluit van een bestuursorgaan. Een bestuursorgaan is bijvoorbeeld een gemeente, een waterschap, een provincie of het Rijk. Het besluit moet gaan over een handeling die rechtsgevolgen heeft. Een rechtsgevolg betekent dat er iets ontstaat of iets verdwijnt in de wereld van het recht.

In veel gevallen is een melding geen besluit. Immers, door de melding verandert er niets aan de juridische situatie. Het enige wat je doet is een activiteit melden die al is toegestaan op basis van de geldende regels. Tegen dit soort meldingen kunnen belanghebbenden niet protesteren met een bezwaarschrift of beroep bij de rechter.

Wanneer wel een besluit bij een melding?

De reactie op een melding is alleen een besluit als in een regeling, bijvoorbeeld de APV van een gemeente, staat dat het bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheid heeft bij de melding. Bijvoorbeeld dat de de gemeente een activiteit kan toegestaan of weigeren.

In de regeling kan ook staan dat de activiteit is toegestaan als het bestuursorgaan niet reageert binnen een bepaalde termijn. Je hebt het recht om iets te doen dus niet automatisch, het bestuursorgaan maakt eerst een afweging.

Tegen de reactie op een melding in dit soort situaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken en beroep instellen bij de rechter. Maar ook jijzelf als melder kunt deze middelen inzetten als je bijvoorbeeld vindt dat jouw activiteit ten onrechte is geweigerd.

Wanneer loop je kans op vertraging bij een melding?

Het is niet altijd direct duidelijk of je bij het doen van een melding rekening moet houden met vertraging door eventuele juridische procedures. De juristen van de Vergunningchecker Pro hebben dit voor je uitgezocht bij iedere melding. Als je dus de vergunningcheck doet en er komt uit dat je een melding moet doen, kun je daarbij direct lezen of je rekening moet houden met vertraging door juridische procedures.