Benodigde informatie voor bouwvergunning
02 augustus 2019

Benodigde informatie voor bouwvergunning


Een vrouw heeft 2 vergunningen bij de gemeente aangevraagd. De eerste vergunning is voor een verbouwing van haar boerderij. De andere vergunning heeft ze aangevraagd zodat ze een hotel in die boerderij kan beginnen. De gemeente heeft geen besluit genomen op de aanvragen omdat er te weinig informatie is ingediend. De vrouw is het hier niet mee eens en zegt dat de gemeente de beslissingstermijn heeft overschreden. Daardoor zou de vergunning van rechtswege zijn verleend.  Mocht de gemeente de aanvraag nou buiten behandeling stellen, of heeft de vrouw de vergunningen van rechtswege gekregen?

De regelgeving

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de gemeente een aanvraag niet hoeft te behandelen als er niet genoeg gegevens zijn verstrekt om de aanvraag te kunnen beoordelen. De aanvrager moet dan wel eerst de kans krijgen om de juiste gegevens aan te vullen. Als de gegevens al bij de gemeente bekend zijn, hoeft de aanvrager die niet opnieuw te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er al eerder een aanvraag is gedaan. De Regeling omgevingsrecht regelt welke gegevens aangeleverd moeten worden bij de aanvraag voor een bouwvergunning. Daarin staat ook geregeld dat sommige gegevens later aangeleverd kunnen worden. Dit moet dan uiterlijk 3 weken voordat met de bouwactiviteiten wordt begonnen.  Op het moment dat de vergunning verleend wordt, moet duidelijkheid bestaan over de hoofdlijn van de constructie. De gemeente moet beoordelen of er genoeg informatie beschikbaar is.

De Raad van State

De zaak is voor de Raad van State gekomen. De gemeente geeft aan dat er niet genoeg informatie is om te beoordelen of het fundament van de boerderij sterk genoeg is om de verbouwing te dragen. Door de verbouwing zal het gewicht flink toenemen. Ook is niet bekend of er maatregelen worden genomen om het fundament sterker te maken. Dit hoort bij de hoofdconstructie. De Raad van State oordeelt dat de gemeente duidelijk genoeg heeft aangegeven dat er meer informatie nodig was. De gemeente heeft dit ook op tijd aangegeven. De gemeente heeft bouwtekeningen en berekeningen voor het fundament uit 1985 en uit 1992. Die zijn oud en niet meer geschikt om bij de nieuwe aanvraag te gebruiken. De gemeente had dus inderdaad niet genoeg informatie om het besluit te nemen en hoefde daarom geen besluit te nemen. Daardoor is de beslistermijn ook niet overschreden en zijn de omgevingsvergunningen niet van rechtswege verleend.

 

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!