Belanghebbende bij een zonneakker
11 juli 2019

Belanghebbende bij een zonneakker


Een grondeigenaar heeft een omgevingsvergunning gekregen voor het realiseren van een zonneakker op haar perceel. Daartegen is een ander in beroep gegaan bij de rechtbank. Maar dit beroep is niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank vindt dat deze persoon geen belanghebbende is, omdat hij geen ‘gevolgen van enige betekenis’ zal ondervinden van de zonneakker. Hij ging vervolgens in hoger beroep. Op 26 juni heeft de Raad van State in zijn uitspraak bepaald dat deze persoon wel belanghebbende is. Hoe is de Raad van State tot deze conclusie gekomen?

De casus

Een grondeigenaar heeft een stuk grond van ongeveer 50 hectare. Zij wil een groot aantal zonnepanelen plaatsen op ongeveer 35 hectare stuk grond (een zonneakker). Dit gebied ligt in de buurt van het perceel van een ander. Deze persoon gaat in beroep, omdat hij stelt dat zijn woongenot hierdoor zal verminderen. Hij vreest namelijk voor de belemmering van zijn vrije uitzicht. 

Het belanghebbendebegrip

Om een besluit aan te kunnen vechten dien je belanghebbende te zijn. In omgevingsrechtelijke zaken kijkt de rechter naar de feitelijke gevolgen van de activiteit voor je woon-, leef- of bedrijfssituatie. Deze gevolgen dienen wel van enige betekenis te zijn. Zijn de gevolgen van een activiteit te klein, dan zal de rechter je niet aanmerken als belanghebbende. De afstand, het zicht, de planologische uitstraling en de milieugevolgen zijn factoren die meespelen om te bepalen of de gevolgen van een activiteit (negatieve) invloed heeft op jouw persoonlijke situatie. 

Oordeel Raad van State

Voor deze zaak is het van belang dat de afstand tussen de zonneakker en de woning ongeveer 450 meter is. Normaal gesproken vinden rechters deze afstand te groot om aan te nemen dat er sprake is van ‘gevolgen van enige betekenis’. De Raad van State oordeelt in deze zaak hier anders over, omdat de woning is gelegen in een landschap met een vrij uitzicht. Daarnaast is de grondeigenaar van de zonneakker van plan een dichte haag te plaatsen om de zonnepanelen af te schermen. De hoogte van deze haag is ongeveer 3 meter en de verwachting is dat deze zelfs verder zal uitgroeien. De haag wordt zo direct zichtbaar vanaf de woning, wat zal leiden tot de beperking van het uitzicht. Dus vanwege de omvang van de zonneakker en het open karakter van het landschap komt de Raad van State tot de conclusie dat hier toch wel sprake is van ‘gevolgen van enige betekenis’. 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!