Belangenafweging bij een bouwstop
07 september 2018

Belangenafweging bij een bouwstop


Op 29 augustus 2018 deed de Raad van State uitspraak over een bouwstop. De gemeente had in deze zaak volgens de Raad van State terecht een bouwstop opgelegd bij de bouw van twee huizen. In hoeverre moet de gemeente bij een bouwstop rekening houden met de belangen van de bouwer?

De zaak

In deze zaak had de gemeente omgevingsvergunningen verleend voor het bouwen van twee huizen. Tijdens de bouw van deze huizen vond een controle plaats op de bouwlocatie. Bij de controle bleek dat de begane grondvloer van de huizen 0,10 m hoger zou komen te liggen dan op grond van de omgevingsvergunningen was toegestaan. De bouwer deed dit om de kans op wateroverlast te verkleinen. De gemeente heeft toen een bouwstop opgelegd.

De bouwstop

Wat is een bouwstop? Wanneer de gemeente illegale bouwwerkzaamheden aantreft, dan kan de gemeente deze werkzaamheden stilleggen. Het stilleggen van illegale bouwwerkzaamheden wordt ook wel een bouwstop genoemd. De gemeente kan een bouwstop opleggen in twee situaties. De eerste is wanneer er wordt gebouwd zonder omgevingsvergunning. De tweede situatie waarbij een bouwstop wordt opgelegd, is wanneer er wel een omgevingsvergunning is verleend, maar niet wordt gebouwd in overeenstemming met de voorschriften van de omgevingsvergunning. In deze zaak was sprake van de tweede situatie.

Belangenafweging

De bouwer vond dat de situatie best gelegaliseerd kon worden. De gemeente gedoogt volgens hem overschrijdingen van de bouwvoorschriften met maximaal 10%. De bouwer kon, met een paar aanpassingen, zorgen dat de vloerhoogte minder dan 10% zou afwijken van de voorschriften. De Raad van State was het hier niet mee eens. Bij de afweging of een bouwstop wordt opgelegd, hoeft de gemeente niet te onderzoeken of de bouw gelegaliseerd kan worden. Het feit dat er een overtreding is begaan, is voldoende voor een bouwstop. De bouwer voerde verder aan dat de bouwstop grote financiële en persoonlijke gevolgen heeft gehad, terwijl onduidelijk is welk doel gediend werd met de bouwstop. Ook daar ging de Raad van State niet in mee. Een bouwstop is een ordemaatregel, waarbij slechts een beperkte belangenafweging nodig is. De gemeente hoeft niet te onderzoeken of er alternatieve opties zijn. De bouwstop bleef daarom in stand.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).